Utvecklingen av Krigsbro 6 med start 1992

I början av året 1994, efter en genomförd realiserbarhetsstudie, började FMV att diskutera en utveckling av Krigsbro 5 till en 200 m lång flerspannsbro. Bron skulle ha max 32 meter mellan varje stödbenspar och ha kapacitet upp till MLC 70.

Lanserenhet, ramper, klaffar och brosektioner skulle identiskt lika KB5.

En ny montagevagn, stödben, matarvagn och upplag skulle utvecklas.

Det fanns ingen liknade mobil bro i världen och uppdraget innebar så väl som att ta fram konstruktionsunderlag för dessa nya komponenter som att tillverka dessa.

Den 1 november 1995 skulle uppdraget vara klart.

Projektet var en mycket stor teknisk och tidsmässig utmaning, som förtjänstfullt genomfördes.

Principen för hur flerspannsbron byggs framgår av nedanstående skiss.

kb6-2

KB6 kommer att bli en 200 meter lång bro uppbyggd på samma sätt som för KB5. Skissen visar hur bron byggs upp

 

14

Brosektioner lossas. Här syns också den nykonstruerade montagevagnen på flaket

11

De första brosektionerna monteras med den nykonstruerade montagevagnen

12

Brosektioner kopplas med hjälp av den nya montagevagnen

9

Första stödbensparet monteras från utlagda brosektioner

 10

Montagevagn hämtar ramp och klaff i avslutningsmomenten

 13

En stridsvagn 122 med vikt 63 ton passerar Krigsbro 6

Utvecklingen av Krigsbro 6, resulterade 1996 i att Rolf Hasselkvist och Jan Säbom tilldelades kungens förtjänstmedalj i silver av kung Carl-Gustav!

Detta säger väl någonting om deras bedrift och nytänkande!

VHFK har även här valt att följa utvecklingen av Krigsbro 6 med ett antal artiklar som publicerades i Varvets interna tidning KV-Nytt, i likhet vad som gjordes för Krigsbro 5.

I samband med de senare försvarsbesluten, 2002 och 2004, då Arme´n reducerades med 94% uteblev den förväntade seriebeställningen.

krigsbro-6