Sjömätningsfartyget Ran (Nb 312) 1946

1946 sjösattes Sjömätningsfartyget Ran vid Örlogsvarvet i Karlskrona.

012uN2AeUt1e[1]

Sjösättning av sjömätningsfartyget Ran 1946

Tekniska data

Längd                                  31 m

Bredd                                  7,1 m

Djupgående                         2,6 m

Deplacement                        285 ton

Maskin                                2-cylindrig June Munktell på 200 hk.

Fart                                     9 knop

Besättning                            8 befäl och 28 vpl

Dimensionerna (31 x 7,1 m) valdes med tanke på att hon skulle kunna gå i Göta kanal.

Ran användes för många uppdrag i Vänern, speciellt på slutet då hon var logementsfartyg för en så kallad ”kratta”. Dock tog hon aldrig tog kanalvägen dit.

Ran var aldrig en ekolodande enhet i sig, utan låg som basfartyg för sin verksamhet. En vanlig konstellation, innan krattmetoden kom i början på 1960-talet, var att hon med en besättning på 8 befäl och 28 vpl. Hon opererade med två ekolodande båtar och två så kallade vålbåtar. Vålbåtarna mätte ut och markerade rutor som skulle ekolodas. Oftast var det optiska metoder (kvintant) som användes för positionsbestämning. Senare kom radiobaserade avståndsmätningssystem (hydrodist) som i kombination med teodolit gav en polär positionsbestämning.

Som alla örlogsfartyg på den tiden hade Ran två befälsmässar, där off.mässen låg på övre däck och uo/ubef.mässen låg på trossdäck.

Bryggan var helt öppen fram till någon gång på 1970-talet, då det gjordes en inbyggnad.

 

Sjömätarna Ran och Ancarcrona i Uleåborg 1960 (Foto Lars-Göran Barnulf)

Fartyget var i tjänst till 1981 då hon utrangerades och byggdes om till hotellbåt.

042uMWq4uVSB[1]

Ran vinterupplagd i Stockholm

 Ran 1 (1)

Ran vid Söder Mälarstrand i Stockholm, som någon form av flytande hotell efter utrangering