Bogserbåtar vid varvet i Karlskrona mellan 1849-1913

Mellan 1849 och 1913 har tre bogserbåtar byggts vid Örlogsvarvet i Karlskrona.

Balder (Nb 235) 1849

1849-03-12 levererades den första, ångbogserfartyget Balder (Nb 235).

Tekniska data Balder

Längd                                  32.4 m

Bredd                                  5.4 m

Djupgående                         3.9 m

Deplacement                        160 ton

Maskineri                             kolvångmaskin

Ångbogserfartyget Balder blev inte långlivad utan utrangerades redan 1877-05-28.

Fartygets fortsatta öde är okänt.

Atle (Nb274) 1901

Den andra bogserbåten som byggdes vi varvet i Karlskrona var bogserbåten Atle (Nb274) år 1900.

Tekniska data Atle

Längd                                  20.57 m

Bredd                                  4.36 m

Djupgående                         2.6 m

Deplacement                        57 ton

Maskineri                             kolvångmaskin 640 hk

RAN bogserar Albatross

Bilden visar hur Örlogsvarvets bogserare Atle (Nb 274 ) 1900 och Ran (Nb 285) 1913 bogserar den tyska minkryssaren Albatross mot Karlskrona 1918

De som är intresserade om varför den tyska minkryssaren Albatross strandade på Gotland och det vidare ödet för fartyget  och dess besättning kan läsa i denna länk.

Läs om den Tyska Minkryssaren Albatross

Atle utrangerades 1967 och såldes.

Ångmaskinen ersattes då av en 7-cyl turbomatad Skandia dieselmotor på 540 hk (1968).

Atle 1971

Atle i Stockholm 1971

Atle fungerade som bogserbåt fram till 1989 då den byggdes om till fritidsbåt.

Atle 1990-tal

Atle i Stockholm början 1990-tal nu med täckt brygga

Atle har sedan dess sålts ytterligare tre gånger och håller nu på att totalrenoveras för att bli en permanentbostad för den nuvarande  ägaren.

Atle 2015

Atle håller nu på att byggas om för att bli en permanentbostadsbåt (2015)

Ran (Nb 285) 1913

012uM1qZBkxY

Örlogsvarvets bogserare Ran på bogseringsuppdrag

Tekniska data Ran

Längd                                                        20 m

Bredd                                                        5 m

djupg                                                         2.8 m

Deplacement                                              70ton

Makineri:                                                   (ursprungligt), Kolvångmaskin

Maskiner:

1968 fanns en 5-cyl Nohab tvåtaktare, senare ersatt av en dieselmotor på 300 hk

Ran utrangerades 1978

Ran bogserar jagare

Ran bogserar 2 jagare 1958 vid varvet i Karlskrona

A321Ran

A321 Ran och A323 Heros med kryssaren Tre Kronor inför skrotning1968

1968 hade Ran en femcylindrig Nohab tvåtaktare, och en ställbar KAMEWA propeller, ingen hjälpmaskin utan elen fick man av en axelgenerator som drevs med kilrem av propelleraxeln när man väl fått igång maskinen. Luften laddades med spilluftspumpen som satt på motorn. Styrningen gick med kätting på däck. Båten hade ingen styrhytt utan bryggan var helt öppen, vilket var standard då fartyget byggdes i början 1900-talet.

Skorstenen var vid den tiden hög och rund.

RanCSMil01[1]

Ran nu med inbyggd brygga i Stockholm 1979

 

Ran i Köpenhamn 2011 i väntan på försäljning eller upphuggning