Kanonbåtar byggda i Karlskrona mellan 1877-1882

Kanonbåten Disa (Nb256)1877

HMS Disa var en kanonbåt i svenska flottan. Hon byggdes på Örlogsvarvet i Karlskrona och sjösattes den 21 april 1877.

Hon var försedd med två master och kunde föra upp till 430 m² segel.

1892 fick hon ett nytt manövertorn försett med 51 mm tjock pansar.

1915 blev HMS Disa klassad som ett depåfartyg.

Efter utrangeringen 1925 användes hon som målfartyg och sänktes 1927 av HMS Drottning Victoria under en skjutövning.

HMS_Disa,_1892

HMS Disa 1892, klargjord för strid med nedfällda relingsplåtar (Bild Flottans män)

Tekniska data

Längd                                  52,47m

Bredd                                  8,05m

Djupgående                         3,0 m

Fart                                     11,7 knop

Deplacement                        496/550 ton

Maskin                                2x2cyl Woolfs ångturbin 590 hk

Besättning                            71man

Bestyckning:

[Som byggd]

1 x 274mm/19,5cal Elswick m/1874

1 x 122mm kanon m/1873

2 x 10 pipiga 12mm/78cal Palmcrantz

[1893]

1 x 152/26cal Finspång m/1883

1 x 122mm/26cal Finspång m/81

2 x 57/55cal Finspång m/89B

2 x 25,4mm/35,5cal Palmcrantz m/77

Hon fick vid ombyggnaden år 1893 en 57 mm snabbskjutande kanon M/89. Detta var en sjöartilleripjäs vilken infördes på de svenska pansarskeppen  Göta och Svea samt på kanonbåten Disa.

57mm kanaon M89

Artillerister vid en 57 mm snabbskjutande kanon M/89

En modifierad pjäs, 57 mm kanon M/89B kom till användning på ett stort antal fartyg av varierande storlek i svenska marinen. Den användes även som lätt kustartilleripjäs. Pjäsen laddades manuellt med enhetspatroner och hylsorna kastades ut automatiskt vid eldrörets rekyl.

Kanon båten Verdande (Nb 258) 1878

HMS Verdande var en 1:a klass kanonbåt i Svenska Marinen som sjösattes 19 oktober 1878 vid Örlogsvarvet i Karlskrona.

Hennes namn kommer från Verdandi som var en av de tre nornorna i fornnordisk mytologi. Ombyggdes 1907–1909 till lasarettsfartyg.

HMS Verdande avrustades 1922 och utrangerades 1928.

Användes därefter som målfartyg och sänktes vid Huvudskär 14 augusti 1929.

Verdandie

Stor flaggning på kanonbåten HMS Verdande

HMS Verdande deltog 1882 tillsammans med HMS i en resa som gick till Spetsbergen där hon deltog i S.A. Andrées första polarexpedition.

Verrdande

HMS Verdande klargjord för strid (Bild Flottans män)

Tekniska data

Längd                                  53,64m

Bredd                                  8,05m

Djupgående                         2,82 m

Fart                                     13,4 knop

Deplacement                        533/550 ton

Maskin                                2x2cyl Woolfs ångturbin 780 hk

Besättning                            71? man

Bestyckning:

1x 274 mm kanon

1x 122mm kanon

Utrangerad                           11 juli 1928

Kanonbåten Skuld (Nb259) 1879

HMS Skuld var en kanonbåt i svenska flottan. Hon byggdes av Karlskronavarvet och sjösattes den 4 oktober 1879. 1906 plockades hennes bestyckning bort. Efter tiden som kanonbåt användes hon som försöksfartyg för provning av kol.

Från 1907 användes hon för provning av trådlös kommunikation över längre avstånd.

1916–1928 användes hon som ubåtsdepåfartyg och verkade fram till 1930.

Efter utrangeringen användes hon 1932–1948 som värmecentral för ubåtar. Hon skrotades 1948.

 1200px-HMS_Skuld,_1895

HMS Skuld med linjeskeppet Stockholm i bakgrunden (Bild Flottans män)

Tekniska data

Längd                                  53,64m

Bredd                                  8,05m

Djupgående                         2,82 m

Fart                                     13,4 knop

Deplacement                        533/550 ton

Maskin                                2x2cyl Woolfs ångturbin 780 hk

Besättning                            71? man

Bestyckning:

1x 274 mm kanon

1x 122mm kanon

Utrangerad                           11 juli 1930

Ångmaskinen som finns att beskåda på Marinmuseet i Karlskrona har suttit i kanonbåten Skuld som sjösattes 1879.

Kanonbåten Edda (Nb 260) 1882

HMS Edda var en kanonbåt i svenska flottan. Hon byggdes på Örlogsvarvet i Karlskrona som nybygge Nr260 och sjösattes den 30 november 1882.

År 1907 byggdes hon om till handminefartyg på varvet i Karlskrona.

Hon försågs då med ny beväpning i form av 4 st 57 mm kanoner och minräls monterades. HMS Edda passerade som första svenska fartyg Kielkanalen 1895.

HMS Edda avrustades 1922, utrangerades 1923, såldes och skrotades 1924

HMS Edda korr

HMS Edda 1895

Tekniska data

Längd                                  55,75 m

Bredd                                  8,26 m

Djupgående                         3,1 m

Fart                                     13,5 knop

Deplacement                        613/640 ton

Maskin                                2x2cyl Woolfs ångturbin 900 hk

Besättning                            71 man

Bestyckning:

1x 274 mm kanon

4x 57 mm kanon M/89B

2×25,4 mm fyrpipiga Ksp

Utrangerad                           12 oktober 1923

HMS Edda var 1895 med på resan till Kiel med anledning av invigandet av Kielkanalen, då tillsammans med HMS Göta och HMS Thule.