År 1790 den 17 juni ödelägger den stora stadsbranden 70% av Karlskrona

(artikel i BLT 17 juni 2014 )

Den 17 juni 1790 brann Karlskrona. När branden slutade härja hade 17 officiella byggnader och 396 gårdar förvandlats till aska. Idag, 224 år senare, uppmärksammas årsdagen av den förödande branden.

stadsbranden

Stadsbranden 17 juni 1790 ödelägger Karlskrona

 Det är en varm torsdagseftermiddag i mitten på juni. Försommaren är torr och som vanligt blåser det i Karlskrona.

I brygghuset hos auditör Améen jobbar tjänsteflickan Anna–Beata Grahn. Hon tvättar i dag, och har precis gjort upp eld i vedspisen.

I väntan på att tvättvattnet ska bli varmt unnar hon sig en stunds vila.

Hon vaknar plötsligt till av en stark rökdoft. Doften sprider sig snabbt över hela Améenska gården och då ser hon hur rök tränger sig upp genom taket längs med skorstenen på brygghuset. Plötsligt slår det upp lågor. Hon försöker släcka elden tillsammans med Karl–Johan Améen, sonen i huset, men elden tilltar och lågorna får fäste i hyvelspånet på vinden. Snart är hela taket övertänt.

Både stadens och flottans brandmän larmas till platsen för att försöka släcka elden, men inget tycks hjälpa och katastrofen är ett faktum.

Tung rök stiger nu mot himlen när elden snabbt sprider sig med vindens hjälp i kvarteret Rosen på Amiralitetsgatan. Elden rör sig norr– och österut.

Ljudet från den aggressiva elden ackompanjeras av brandsalutkanonerna från Stortorget, elden är nu utom all kontroll.

Plötsligt hörs en explosion. Och ett eldhav far genom luften. En kruttunna har sprängts. Tunna efter tunna far upp i luften. Handelsmännens gömda guld hörs över hela skärgården.

Karlskronas invånare är rädda och förvirrade. Några försöker hjälpa till att släcka elden men många försöker också fly från stan. De tar sig över broarna i norr. Andra har sökt sig till Björkholmen och Västerudd.

Det råder kaos. Folk springer åt alla håll. Hus sprängs i luften. Skrikandes söker de efter sina nära och kära.

Dyrbara föremål släpas ut på gatorna i ett försök att rädda dem från den hungriga elden.

Ungefär så här tror man att den stora branden i Karlskrona 1790 kan ha startats.

Branden varade i två dygn och sen låg 70 procent av staden i aska.

Att man vet så mycket om branden beror på att man på tredje dagen tillsatte en undersökningskommission och man började direkt att förhöra människor om branden. Vad de hade gjort, var de hade varit, allt tog man reda på. Meningen var också att hitta den skyldiga till katastrofen.

Stora delar av Karlskrona låg nu i ruiner, Sveriges då andra största stad. Hur skulle framtiden bli för Karlskrona?

Det beslöts att staden skulle byggas upp igen, detta enbart för att örlogsflottan och varvet klarade sig från lågorna.

Branden i siffror

På 12 timmar hade 427 tomter blivit avbrända

6000–7000 personer var utan sina hem

Antalet döda: 1, 52–åriga fröken Lovisa Hjelm

17 officiella byggnader och 396 gårdar ödelades

Taxeringslängden för Karlskrona 1791 anger förluster för privatägda fastigheter och lösegendom till 776 000 riksdaler.

Källa: Michael Helgesson, Kulturkompaniet och Bergdahl Axel ”Brandväsendet i Karlskrona under 300 år”, 1986.

Karlskrona hade vid tiden för branden ca 10000 invånare där ca 70% nu blev hemlösa och det var nog enbart tack vare att varvet och flottan klarade sig som staden återuppbyggdes.

Blekinge Museum skildrar  stadsbranden