Grundkallens fyrskepp (Nb 293) 1922

fskgrundkallen71ff3b5f49662796f82da55b05f65b0c52252736[1]

Grundkallens fyrskepp Nr 30, (Nb 293)

I samband med att Karlskronavarvet, liksom de andra örlogsvarven införde 48 timmars arbetsvecka 1919, utgick ett kungligt brev där det hävdades att om arbetskostnaderna genom detta påbud skulle öka, måste arbetsstyrkan vid varven reduceras i motsvarande grad. Före 1919 var arbetstiden 57 timmar per vecka.

Behovet av kompletterande verksamhet blev ännu mer tydlig då varvschefen i Karlskrona äskat 3.3 millioner kronor för underhåll av fartyg, men regeringen beviljade endast 1.3 millioner kronor och ett större antal varvsarbetare blev uppsagda.

För att lindra effekterna fick Karlskronavarvet varvsstöd och kunde leverera ca 85 ton stålgjutgods till Järnvägsstyrelsen trots att varvet var ca 25% dyrare än de civila aktörerna. Även Lotsstyrelsen var behjälplig och varvet fick lämna anbud på fyrskepp Nr 30.

Varvet fick så småningom denna order och fyrskeppet Grundkallen kunde byggas.

Nr 30 Grundkallen levererades 1922.

Nr 30 Grundkallen (Nb293) blev det andra fartyget med samma namn som levererades från varvet i Karlskrona.

1863-1864 byggdes den första fyrskeppet Grundkallen (Nb 264) i ek och fur på kravell på Karlskrona örlogsvarv.

Karlskronavarvet hade tidigare också byggt det första fyrskeppet med namnet Finngrundet (Nb242) som levererades 1859.

Det nya fyrskeppet Nr 25 Finngrundet som visas på bilderna nedan tillsammans med Nr 30 Grundkallen, byggdes på Gävle varv och levererades 1903.

Tekniska data

Längd                                  34m

Bredd                                  7.7m

Deplacement 440 ton.

Maskineri                             450 hk Bolinder råoljemotor

Besättning                            9 man.

Hon var det första svenska fyrskepp som byggdes för att klara isbrytning.

Hon var systerfartyg till fyrskepp Nr 32 Fladen och fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten och som var det tredje sist byggda fyrskeppet i Sverige byggt på Götaverken 1934.

Fyrskepp Nr 30 Grundkallen var i drift mellan 1923-1959.

1959 ersattes fyrskeppsstationen av kassunfyren Grundkallen (bemannad).

Grundkallen var bemannad till och med 1979.

Numer har fyren ingen större betydelse för navigeringen. Energi erhålls via solceller/batterier. Men kvar står den, ståndaktig, märkt av is, vatten och vind.

012uN2ck9E91[1]

Fyrskeppen Västra banken, Finngrundet och Grundkallen i Öregrunds hamn under vintertid

 

 012uN2cifaLf[1]

Fyrskeppen Grundkallen och Finngrundet på väg ut till ankringsplatserna då issituationen tillät detta