Ubåten Valen, (Nb 332) 1955

HMS Valen var en av sex ubåtar tillhörande Hajen III-klassen i svenska flottan och fartyget sjösattes i 21 april 1955. HMS Valen var det enda i serien som byggdes och utrustades vid Örlogsvarvet i Karlskrona .

Valen blev den 15 ubåten som byggdes på Karlskrona Örlogsvarv.

Den första verkstadsprovturen ägde rum den 8 november 1956.

Ubåten Valen på provtur

Tekniska data

Längd                                                        65,8 m

Bredd                                                        5,1 m

Djupgående                                               5 m

Deplacement                                              720 ton

Maskin                                                      2 x H-V Pielstick PA-4 2 x 1 660 hk

Framdrivning                                           Dieselelektrisk

Fart i u-läge                                               16 knop

Dykdjup                                                    150 m

Besättning                                                  44 man

Bestyckning                                               4 x 53 cm torpedtuber, minor, 20 mm lvaka

Hajen III-klassen var en ubåtsklass bestående av sex ubåtar tillhörande den svenska flottan. De byggdes 1954–1957 och utrangerades i början av 1980-talet då Näcken-klassen levererades.

Vid konstruktionen kunde man ta tillvara studier av den tyska ubåten U 3503 av typ XXI, som sänktes av egen besättning på svenskt vatten den 8 maj 1945, och bärgades 1946. Tillkomsten av snorkel minskade behovet av luftvärnskanon, och bara HMS Hajen hade luftvärnskanon i en testfas. Fartygstypen hade helsvetsat tryckskrov och dubbla propellrar. Fyra förliga torpedtuber och ett revolvermagasin med 8 reservtorpeder medgav snabb omladdning och relativt bra förläggningsutrymme för besättningen.

valen2

Valen på stapelbädden för sjösättningen

Valen in vatten

Valen på sjösättningsslädarna innan hon tar vatten

Ubåten Valen sjösätts 21 april 1955

012uPWFDhyZS[2]

Ubåten Valen efter sjösättning

Hajen III-klassen var de första ubåtarna som från start hade konstruerats med snorkel. Utvecklingen från dykbåtar till undervattensfartyg var ett betydande steg för ubåtens möjlighet att stanna längre under ytan. Bland Hajen III-klassens övriga nymodigheter kan nämnas att diverse utrustning blev gummiupphängda för att öka stötskyddet och minska bullret samt att ett utbyggt hydrauliksystem för tyst fjärrmanövrering av ventiler och annat infördes. Alla dessa tekniska framsteg bidrog till att öka ubåtens möjligheter att operera dolt.

Med Hajen III-klasen tog sektionsbyggandet på Kockums första steget in i ubåtarna och som följd av detta blev dieselmotorerna insatta från början. Det förändrade byggsätt medförde stora fördelar, jobbet gick snabbare och resultatet blev bättre.

 

Ubåtarna Sälen, Bävern och Valen

Klassen genomgick smärre modifieringar 1970–1971, och alla utrangerades 1 juli 1980. Bävern, Illern och Uttern såldes för skrotning 1981 i Odense, samt Hajen 1983 i Landskrona. Valen och Sälen såldes 1984 till Västtyskland för stationära försök