Kustminsveparen HMS M22

Fo200142

Kustminsveparen HMS M22

Tekniska Data

Längd            27,7 m

Bredd            5,17 m

Djupg             1,6m

Depl               67 ton

Fart                14 knop

Maskiner        Scania DS 11 R 82

1941 levererades 12 st. mindre minsvepare till Svenska försvaret och byggdes i Hondurasmahogny på stålspant. Dessa fartyg blev epokavgörande för det svenska kustminskyddet. Många av Sveriges minsvepare gick otaliga timmar, speciellt efter andra världskriget. Syftet var att kunna oskadliggöra minor i trängre vatten med god manövrerbarhet

Med ett ringa djupgående på cirka 1,8 meter blev fartygen idealiska för sina uppgifter. Detta medförde att fartygstypen har rekord i antalet tjänstgöringstimmar och för träfartyg och uppvisar utomordentliga livslängder.

HMS M22 (NB 307) var en svensk minsvepare, som byggdes på Karlskronavarvet och sjösattes 1941.

Hon blev därmed den första minsveparen som blev byggd i trä på Karlskronavarvet.

HMS M22 levererades till flottan 16 oktober samma år och tjänstgjorde under krigsåren som bevakningsfartyg och minsvepare.

Under tidigt 1970-tal användes hon som bevakningsbåt BoLu med station vid Luleå marina bevakningsområde (BoLu) i Luleå.

Under samma tid även användes hon som övningsfartyg inom Sjövärnskåren på Lungö utanför Härnösand (SVF 16).

Byggdes om till Marinens navigationsövningsfartyg 1993 och utrangerades år 2004 och seglar nu under namnet Idskär.

 

Fd. Minsveparen/Röjdykarfartyget HMS M22 (Nu med namnet Idskär)