Minfartyget M03 HMS Visborg 1974 (NB 381)

visborg1 Minfartyget M03 HMS Visborg

Tekniska data

Längd                                  92,4 m

Bredd                                  14,7 m

Djupgående                         4,5 m

Deplacement                        2590 ton

Maskin                                2 st NOHAB V12-dieslar om 1545 kW vardera (2 x 2100 hk)

Fart                                    16 knop

Besättning                            25 officerare

44 värnpliktiga

Bestyckning:                         3 x 40 mm Lvakan m/48 och 4 x kulsprutegrupper

Visborg sjösattes den 22 januari 1974 och var tillsammans med HMS Älvsborg (M02) ett minfartyg – med huvuduppgift att snabbt kunna lägga ut sjömineringar som skulle skydda Sverige mot invasion från havet

HMS Visborg (A265) ursprungligen M03 var ett av svenska marinens minfartyg men byggdes år 1998 om till underhållsfartyg till dåvarande 2:a Ytstridsflottiljen. Visborg sjösattes den 22 januari 1974 och var då tillsammans med HMS Älvsborg (M02) ett minfartyg. Utöver detta fungerade Visborg också som flaggskepp för Chefen för kustflottan och dennes stab, Flaggen.

Fram till 2010 tjänstgjorde Visborg som 4:e sjöstridsflottiljens lag- och ledningsfartyg där uppgifterna är att stödja övriga fartyg i flottiljen samt kunna vara den plattform där förbandschefen leder förbandets strid.

HMS Visborg byggdes till skillnad från HMS Älvsborg i den nya skrovhallen, vilket innebar att hela skrovet kunde byggas inomhus och var helt komplett då hon sjösattes.

m03-skrovhall

Visborg byggs som det första stora fartyget i nya skrovhallen

  

Visborgs förliga släde på stapelbanan

mm01660 Visborg i skrovhallen före sjösättningen till höger ligger torpedbåten Varberg, som också sjösattes 1974

HMS Visborgs stapelavlöpning den 22 januari 1974

Från 1998 byggdes fartyget om till underhållsfartyg till dåvarande 2:a Ytstridsflottiljen och mineringsförmågan utgick till förmån för en anpassning till de nya uppgifterna. Hon fick då beteckningen A 265.

2765847_1200_6751 Stabs- och ledningsfartyget A265  HMS Visborg

Under november månad 2010 avrustades fartyget i Karlskronas örlogshamn för att förberedas för en framtida försäljning. Den 25 november genomfördes en ceremoni där fartyget överlämnades till Marin Bas och basbataljonen för planerad försäljning till Chile som redan tidigare köpt systerfartyget Älvsborg, som i Chiles flotta hade namnet Almirante José Toribio Merino Castro.

Det visade sig att kostnaderna för att sanera henne från asbests skulle bli så stora att affären omöjliggjordes. Efter att ha legat ute för försäljning i två år låg fartyget sedan april 2012 upplagt på Lindholmen i Karlskronas örlogshamn i väntan på skrotning, vilken försvårades av de stora mängder asbest som fanns ombord. Nu beslöts att Stena Recycling skulle demontera henne på ett miljövänligt sätt i Oscarsdockan i Karlskrona.

hms_visborg_130502-082-570x4271

HMS Visborg bogseras in i Oscarsdockan för upphuggning

I följande filmklipp kan Ni följa f.d. officeren Nils Johansson på en rundtur i fartyget. Nils är nu regionchef för Stena Recycling som ansvarar för demonteringen.

En rundtur på HMS Visborg

HMS Visborg började demonteras av Stena Recycling i Oskarsdockan, men detta avbröts då miljöbelastningen från asbests isoleringen blev för stor och skrovet bogserades till Landskrona, där man hade bättre möjligheter och dit hon ankom i September 2013.

20130708_9005_008 HMS Visborg vid kaj i Karlskrona i väntan på bogsering till Landskrona

m03-sista-resan Sista resan till Landskrona för slutlig upphuggning påbörjas

hms_visborg1 HMS Visborg vid varvet i Landskrona där hon slutligen höggs upp

2013-10-01-17-59-341 HMS Visborg vid varvet i Landskrona för slutlig upphuggning

HMS Visborg höggs upp i Landskrona i januari 2014. Det fanns blå asbest i fartyget som är mycket cancerogent och saneringen utfördes av inhyrd polsk personal! Asbests förekom på alla varv som ett billigt och effektivt isoleringsmaterial. Ingen såg några faror med detta. Idag vet man bättre och det kan idag upplevas som en asbests hysteri! Varvsarbetare och besättningar som under många år arbetade i asbestsdamm i olika koncentrationer viste ju inget om farorna. Vissa klarar sig men andra får betala ett mycket högt pris: Själv som författare till artikeln är jag själv drabbat i likhet med Ingvar med plack i ena lungan från 50 år tillbaka i tiden på varv med asbest arbete, men som dess bättre inte utvecklats till cancer! VHFK återger här ett litet citat från Ingvar Mattisson som var med och byggde Visborg som publicerades i Dagens Arbete 15 juni 2015.

asbets Tunnplåtslagaren Ingvar Mattisson har sett baksidan av den då ofarliga asbests isoleringen, som användes på alla Svenska varv

”En efter en försvinner arbetskamraterna på varvet. Och Ingvar Mattisson vet. Fler kommer att dö. Om han inte slår larm. – Det är ett ansvar jag har som äldre säger tunnplåtslagaren. Karlskrona, 2013. Varvsarbetarna äter smörgåstårta med det stora återvinningsbolaget Stena Recycling. Ett pressmeddelande har gått ut: Stena Recycling återvinner flaggskeppet HMS Visborg. Fartyget ska efter nästan fyrtio år materialåtervinnas och Försvarsmakten gav Stena Recycling uppdraget. Ingvar Mattisson som var med och byggde flaggskeppet 1973 vet vilka gigantiska mängder asbest av värsta sorten som fanns ombord. ” Läs artikeln i sin helhet. ” Vem står näst på tur?