Torpedbåtar byggda i Karlskrona mellan 1894 -1910

Totalt byggdes närmare 30 st 1:a klass torpedbåtar mellan 1994-1910 till Svenska Flottan.

Örlogsvarvet i Karlskrona byggde mellan 1894 och 1910 totalt 16 torpedbåtar, 14 st.  1:a klasstorpedbåtar och 2 st. av 2:klass torpedbåtar.

Dessa baserades på minbåten Rolf som var den första torpedbåten i Sverige som byggdes på Galärvarvet i Stockholm 1882.

Torpedbåten Rolf  döptes 1887 om till Blink och fick numret 61 och klassades då 2:klass torpedbåt.

1903 byggdes hon om till bevakningsbåt med beteckningen B6. 1910 ändrades namnet till Vedettbåten N:r 6 (V6) och utrangerades 1919.

Utöver 1:a klassens torpedbåtar byggdes 22 st 2:a klass torped båtar under denna tid.

Dessa var mindre och varvet i Karlskrona byggde endast 2 av dessa, Nr 5 och Nr 6.

Man kan klart konstatera att Sverige i början av förra seklet hade ett stort och slagkraftigt sjöförsvar !

De första som kom i drift 1894 var 1:a klass torpedbåtarna HMS Gondul och HMS Gudur.

De hade en Längd 38,6 m, bredd 4,3 m och med ett deplacement 86 ton. Med en 3-cyldrindrig kolv-ångmaskin på 840 hk kom de upp i 19.5 knops fart.

Bestyckning var en 38 cm stävtub och en rörlig däckstorped samt 2 kulsprutor.

Från 1918, klassades de som vedettbåtar V21 resp. V22.

Bestyckning 1907 en 37 mm akan.

Fartygen utrangerades 1926.

Nedanstående tabell visar vilka torpedbåtar som byggdes i Karlskrona under denna tid:

Fartygen i Blixt-klassen byggda mellan 1898-1910 omklassades 1921 till vedettbåtar och fick beteckning V27 –V54.

 

HMS Blixt (Nb 268) sjösatt i Karlskrona 1896-06-27. Utrangerad 1947-06-13

 

Nb nr I drift år Namn Typ Utrangerad år
265 1894 Torpedbåten Gondul (21) (1:a Klass) 1926
266 1894 Torpedbåten Gudur (22) (1:a Klass) 1926
268 1898 Torpedbåten Blixt (V27) (1:a Klass) 1947
269 1898 Torpedbåten Meteor (V28) (1:a Klass) 1947
270 1899 Torpedbåten Stjerna (V29) (1:a Klass) 1942
271 1900 Torpedbåten Vind (V32) (1:a Klass) 1937
272 1900 Torpedbåten Bris (V31) (1:a Klass) 1937
273 1900 Torpedbåten Orkan (V30) (1:a Klass) 1947
276 1902 Torpedbåten Virgo (V33) (1:a Klass) 1941
277 1902 Torpedbåten Mira (V34) (1:a Klass) 1943
278 1907 Torpedbåten Nr 5 (2:a Klass) 1928
279 1907 Torpedbåten Nr 6 (2:a Klass) 1928
280 1909 Torpedbåten Castor (V51) (1:a Klass) 1940
281 1909 Torpedbåten Pollux (V52) (1:a Klass) 1940
282 1910 Torpedbåten Vega (V53) (1:a Klass) 1941
283 1910 Torpedbåten Vesta (V54) (1:a Klass) 1941

 

Tekniska data

(Blixt klass)

Längd                                  39,9 m

Bredd                                  4,8 m

Djupgående                         2,8 m

Deplacement                        85 / 94 ton

Fart                                     23 knop

Maskineri:                            3-cylindrig kolvångmaskin (2000 hk)

Bestyckning

(Blixt, Meteor & Stjerna)

2 x 38,1 cm TT M/1893

2 x 47 mm/50cal. kanon M/95

(Övriga Fartyg)

2 x 38,1 cm TT M/1893

HMS Blixt var första fartyget i en serie på 11st. 1:a klass torpedbåt. Den var bestyckad med en fast torpedtub i stäven och en svängbar på akterdäck.

HMS Blixt blev omklassad till vedettbåt (V27) den 26 september 1921.

Blixt

HMS Blixt V27 (Nb 268) 1898. Omklassad till vedettbåt 1921. Utrangerad 1947-06-13

HMS Meteor (V28)

HMS Meteor V28 (Nb 269) 1898 . Omklassades till Vedettbåt 1921. Utrangerades 1947

Stjerna 1

HMS Stjerna V29 (Nb270) 1899. Omklassades till Vedettbåt 1921. Utrangerades 1937

 Orkan 30

HMS Orkan V30 (Nb 272) 1900. Omklassades till Vedettbåt 1921. Utrangerades 1947

 Virgo

HMS VirgoV33 (Nb276) 1902. Omklassades till Vedettbåt 1921. Utrangerades 1941

 Mira (V34)

HMS Mira V34 (Nb277) 1902. Omklassades till Vedettbåt 1921. Utrangerades 1943

HMS Castor 51 (Nb 280). 1909 .

Castor

HMS Castor 51Omklassades till vedettbåt 1921. Utrangerades 1940

Vega_(1910)

HMS Vega 53 (Nb 282) 1910. Omklassades till Vedettbåt 1921. Utrangerades 1941

 Vesta

HMS Vesta 54 (Nb 283) 1910.Omklassades till Vedettbåt 1921. Utrangerades 1941

 

1:a klass Torpedbåtar efter omklassning till Vedettbåtar 1921 Vega (53), Castor (51) och Pollux (52)

Örlogsvarvet i Karlskrona byggde även 2 st. 2:aklassens torpedbåtar N5 och Nr 6.

På bilden nedan visas Nr 6 (Nb 279) och som levererades 1907.

 

2:a Klass Torpedbåtar. Nr 6 byggd vid Karlskronavarvet 1907 (Nb 279), längst till höger.

 2:a klass torpedbåt Nr. 10,11,14,15. 1910-tal

2:a klass torpedbåt var en klass snabbgående, ångdrivna fartyg bestyckade med självgående torpeder, som började byggas under senare delen av 1800-talet. Klassens båtar hade deplacement mellan 40 ton och 80 ton

HMS Hugin var en svensk torpedbåt av 2:a klass. Den var det enda fartyget i klassen som fick namn. De övriga erhöll endast nummer.

2:a klassens torpedbåtar var mindre än 1:a klassens torpedbåtar och känns igen på att endast hade en skorsten.

2:a klassens torpedbåtar baserades på HMS Hugins ritningar som kom från det Engelska varvet Tornycroft, där HMS Hugin byggdes.

De övriga i serien byggdes sedan på Svenska varv.

Fartygen var långa och smala och var väl kanske inte de bästa i grov sjö.

Här redovisas lite tekniska data från Hugin för att ge en uppfattning om deras dimensioner.

Tekniska data

Längd                                                        34,8 m

Bredd                                                        3,8 m

Djupgående                                               2,0 m

Deplacement                                              65 ton

Maskin                                                      Kolvångmaskin, 620 hk

Fart                                                           18,5 knop

Bestyckning

2 x 38,1 cm torpedtuber M/76

2 x 25,4 mm/35,5cal. Palmcrantz ksp M/84