Ubåten Illern II skrov, (Nb 334) 1957

HMS Illern var en av sex ubåtar tillhörande Hajen III-klassen, där endast Valen utrustades på varvet i Karlskrona.

Skrovet till Illern sjösattes 1957-11-14

Skrovet till Illern byggdes på Karlskrona örlogsvarv och bogserades till Kockums Mekaniska Verkstads AB i Malmö för utrustning.

HMS Illern var i drift till 1980 hon togs ur tjänst.

Illern såldes för skrotning till Odense 1981.

Tekniska data

Längd                                                        65,8 m

Bredd                                                        5,1 m

Djupgående                                               5 m

Deplacement                                              720 ton

Maskin                                                      2 x H-V Pielstick PA-4 2 x 1 660 hk

Framdrivning                                      Dieselelektrisk

Fart i u-läge                                               16 knop

Dykdjup                                                    150 m

Besättning                                                  44 man

Bestyckning                                               4 x 53 cm torpedtuber, minor, 20 mm lvakan

Las även artikeln Skrovet till ubåten Illern sjösätts    från Nr 4 av Varvet Runt årgång 1957.

Illern 8

Illern under byggnation bredvid Valen

Illern skrov

Skrovet till Illern under byggnation intill den sjösättningsklara Valen

Illern 5

Illerns skrov under byggnation

Illern 6

Illerns skrov under tillverkning i skrovhallen

 

001

Sjösättning av Illern den 14 november 1957