Gasningsfartyget Tändaren (Nb 350), 1961

Efter de kraftiga reduktioner för marinen vid 1958 år försvarsbeslut togs en rad civila beställningar  vid varvet för att skapa ersättningsarbeten.

År 1961 levererades också gasningsfartyget Tändaren med Nybyggnads nummer 350 från Karlskronavarvet .

Tändaren användes för att fylla på gas i gasfyrar längs den Svenska kusten.

Tandaren01[1]

Gasningsfartyget Tändaren under gång längs Svenska kusten

Tekniska data

Längd                                  24.0 m

Bredd                                  6.5 m

Djupgående                         2.1 m

Maskineri                             240 hk Scania

Deplacement                        125 ton

 

 21451

Skrovet till Gasningsjakt under byggnation på Karlskronavarvet

Gasningsjakten skulle  bli ett inspektions- och servicefartyg för lotsverket.

Lastrummet t inrymde  bl. a. verkstad och förråd för 400 st acetylengastuber till mindre fyrar.

Tändaren sjösattes den 11 oktober 1961

 022uKXkhenYr[1]

Tändaren utanför utrustningskajen

 

Tändaren laddar fyren i Jungfrusund (norr om Loftahammar) 1983

Fartygets  öde är okänt, men tas tacksamt emot!