Minfartyget M02 Älvsborg (Nb 366) 1969

HMS Älvsborg utanför fyren Godnatt

Tekniska data

Längd                                  92 m

Bredd                                  14,7 m

Djupgående                         4 m

Deplacement                        2590 ton

Fart                                     15 knop

Maskineri                             2 st NOHAB V12-dieslar om vardera (2 x 2100 hk)

Bestyckning                         3 x 40 mm Lvakan m/48, 300 minor

HMS Älvsborg (M02) var ett minfartyg i svenska flottan som sjösattes den 11 november 1969. Älvsborg var systerfartyg till HMS Visborg (A265). Hon tillhörde 1. ubåtsflottiljen och fungerade som stabs- och lagfartyg till divisionen. År 1997 såldes Älvsborg till Chile och döptes om till Almirante José Toribio Merino Castro.Tagen ur tjänst år 2015-01-15.

Minfartyget Älvsborg byggdes som näst sista fartyg i den Stora Verkstadsbyggnaden,

Utrymmena i hallen medgav inte högre bygge än till mindäck före sjösättningen .

Efter som max lyft i traversen var 8 ton kunde man inte lyfta större sektioner varför dessa fick slädas på plats.

På grund av fartygets längd slädades den förliga delen ut utanför verkstadsbyggnaden före sommarsemestern för att bereda plats för aktra delen inomhus.

Älvsborgs förstäv transporteras från svetshallen till stapelbädden

Älvsborgs förliga sjösättningssläde där uppkilningsarbete pågår

Förskeppet på Älvsborg på sjösättningssläden

Det färdiga skrovet upp till mindäck sjösätts den 11 november 1969

fartygen läggs vid kaj där skrovet byggs färdigt

Älvsborg färdigbyggs vid Verkstadskajen

 

maskin

Propelleraxel med kopplingar

Nohab Polar diesel

Maskinrummets ena Nohabdiesel

Interiörbild från Byssan

Bryggan på HMS Älvsborg