images[4] (183x275)

Den 27 januari 2004 bildades Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona (VHFK). Föreningens syfte enligt stadgarna är att verka för bevarande av varvets och de varvsanställdas betydelse och historia samt att öka och sprida kunskap därom. Föreningen skall stödja varvets framtidssatsningar när så är lämpligt. Föreningen är medlem i Nätverket Svenska Varv samt i Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd ArbetSam.

Vi kommer att presentera aktuella händelser samt all mötesinformation. Naturligtvis går det bra att kontakta oss med bilder, berättelser eller något annat som kan vara av intresse för vår förening att förmedla.

Kontakta oss genom E-post som tillsvidare är följande  info@vhfk.se

eller

hellbratt@bredband2.com

och  telefon :

0734-231820