logo

VARVSHISTORISKA FÖRENINGEN I KARLSKRONA (VHFK)

VHFK Styrelsen som valdes in  vid konstituerande styrelsesammanträde den 16 augusti 2022

Följande personer:

Val inom styrelsen

Noterades följande val inom styrelsen:

Sven-Erik Hellbratt………. ordförande…………………..…….…………………….. 1 år

Bo Lindahl………………….. vice ordförande……………………………………………. 2 år

Bo Lindahl…………………… skattmästare ……………………………………………… 2 år

Hans Hedman ………………sekreterare……………………………………………………2 år

Ronny Österlund……………ledamot…………………………………………………………1år

Adjungerade i styrelsen är även Gruppledarna för Verksamhetsgrupperna nämligen:

Bo Lindahl, Repslageriet

 Sven-Erik Hellbratt, Fotogruppen/Hemsidan

  Olle Melin, Historiska skrifter

alla 1 år