logo

VARVSHISTORISKA FÖRENINGEN I KARLSKRONA (VHFK)

VHFK Styrelsen som valdes in  vid konstituerande styrelsesammanträde den 28 mars 2023

Följande personer:

Val inom styrelsen

Noterades följande val inom styrelsen:

Sven-Erik Hellbratt………. ordförande vald av årsmötet………………….. 2 år

Bo Lindahl………………….. vice ordförande……………………………………………. 1 år kvar

Bo Lindahl…………………… skattmästare ……………………………………………… 1 år kvar

Hans Hedman ………………sekreterare……………………………………………………1 år kvar

Ronny Österlund……………ledamot…………………………………………………………2år

Adjungerade i styrelsen är även Gruppledarna för Verksamhetsgrupperna nämligen:

Bo Lindahl, Repslageriet

 Sven-Erik Hellbratt, Fotogruppen/Hemsidan

  Olle Melin, Historiska skrifter

alla 1 år