Wasaskjul

Wasaskjul kom till i mitten av 1700-talet som en överbyggnad till en av de fyra stapelbäddar som fanns på Lindholmen. Detta skedde under en period när skeppsbyggnadsverksamheten i Karlskrona var intensiv.

Ursprungligen betecknades Wasaskjul som ”Stora skeppsskjulet”. Namnet Wasaskjul tillkom 1778 då 60-kanonskeppet Wasa byggdes här.

Tanken bakom den övertäckta stapelbädden var att skeppsbyggeriet fick en helt annan stabilitet genom att arbetet kunde fortgå helt oberoende av väder och vind.

Värt att notera är att i den moderna varvsindustrin talade man i mitten på 1900-talet om den revolutionerande metoden att bygga fartyg inomhus – en metod som hade tillämpats på Örlogsvarvet i Karlskrona i tvåhundra år!

Vidare kan framhållas att Wasaskjul anses ha inspirerat till att tak byggdes över stapelbäddar och dockor på franska och engelska örlogsvarv.

Skeppsskjulet utrangerades som stapelbädd år 1900 och inreddes som kol-förråd.  Byggnaden används idag som båtförråd och som exklusiv och originell konsertlokal för Marinens musikkår.