Minsvepare i Arholma klassen 1937-1940

Arholma-klass även Minsvepare typ Arholma var en serie på 14 stycken (2+12) svenska minsvepare byggda 1937–1940 i stål som snabbproducerades under andra världskriget.

Arholma 53 Landsort 54

HMS Arholma (53) och HMS Landsort (54) sjösattes redan 1937 och med bakgrund av dessa beslutades det av Kungl maj:t den 17 november 1939 att bygga sex fartyg. Den 9 februari 1940 kom beslut att ytterligare sex fartyg skulle byggas.

De kunde byggas på rekordtid då sju olika varv anlitades.

De återstående 12 fartygen kunde därför sjösättas 1940–1941.

Fartygen utrangerade mellan 1959 och 1967.

Alla skrotades utom HMS Bremön (55) som 11 juni 1987 överlämnades till Marinmuseet i Karlskrona och ligger numera förtöjd vid Stumholmen.

HMS Arholma 53 (Nb 304)och HMS Landsort 54 (Nb 305) blev de enda i serien som byggdes på Örlogsvarvet Karlskrona.

 

M56 M57 M58

Delar av Arholma klassen vid kaj och lagda i malpåse 1958

 

Minsvepare Nr Byggnadsvarv Sjösatt Ur drift
HMS Arholma (53) Karlskrona Örlogsvarv 1937 1960
HMS Landsort (54) Karlskrona Örlogsvarv 1937 1964
HMS Bremön (55) Eriksbergs Mekaniska Verkstad 1940 1966
HMS Holmön (56) Eriksbergs Mekaniska Verkstad 1940 1964
HMS Sandön (57) Oskarshamns Varv 1940 1964
HMS Ulvön (58) Oskarshamns Varv 1941 1968
HMS Bredskär (59) Eriksbergs Mekaniska Verkstad 1940 1966
HMS Grönskär (60) Finnboda Varv 1940 1963
HMS Ramskär (61) Lindholmens Varv 1940 1966
HMS Örskär (62) Lindholmens Varv 1941 1966
HMS Koster (63) Öresundsvarvet 1940 1964
HMS Kullen (64) Öresundsvarvet 1940 1966
HMS Vinga (65) Götaverken 1940 1964
HMS Ven (66) Götaverken 1940 1959

Tekniska data:

Längd                                  56,7 meter

Bredd                                  7,6 meter

Djupgående                         1,9 meter

Deplacement                        395 ton

Maskin                                Ångturbiner de Laval 2 × 1600 hk

Fart                                    18 knop

Bestyckning:

2 × 105 mm kanoner

2 × 25 mm automatkanoner

Minsvep

 Arholma

HMS Arholma (53) var en svensk minsvepare som bildade typfartyg för Arholma-klassen och för en serie av 14 likadana minsvepare som snabbproducerades under andra världskriget. Efter utrangeringen sänktes hon som målfartyg.

Landsort 54

HMS Landsort (54) tillhörde Arholma-klassen och var den andra av 14 likadana minsvepare som snabbproducerades under andra världskriget. HMS Landsort räddade två överlevande från passagerarångaren S/S Hansa som torpederades 1944 på resa mellan Nynäshamn och Visby. Hon blev till slut målfartyg och såldes till Karlskronavarvet 1964 för skrotning.

 

HMS Bremön (55) var en svensk minsvepare och en av 14 ur Arholma-klassen som byggdes för att svepa och lägga ut minor, utföra eskorter utmed kusten samt avvisa främmande flyg och fartyg. Arholma-klassen minsvepare skulle fungera som utbildningsplattformar för flottans personal.

HMS Bremön var på 1960-talet moderfartyg för dvärgubåten Spiggen. Hon utrangerades 1966 och användes sedan som utbildningsplattform av turbinmotorer för jagare.

Hon är idag bevarad som museifartyg vid Marinmuseum i Karlskrona och öppen för besök.

 

Sjösättning av Bremön vid Eriksbergs varv i Göteborg 18 juni 1940

 

HMS Holmön (56) var en minsvepare i svenska flottan av Arholma-klass. Tjänstgjorde i början av 1950-talet som stödfartyg för Nordsjöfisket vid Island. Efter ha tagits ur tjänst såldes hon i januari 1965 till Karlskronavarvet för skrotning.

 

HMS Sandön (57) var en minsvepare i svenska flottan av Arholma-klass. Hon tjänstgjorde sommaren 1941 som bevakningsfartyg i samband med Östbysänkningarna utanför Öland. Efter ha tagits ur tjänst 1964 användes hon som målfartyg. Såldes senare till Karlskronavarvet samma år och skrotades 1969.

HMS Ulvön (58) var en minsvepare i svenska flottan av Arholma-klass. Utrangerades 1968 och skänktes till föreningen S/S My 1970 men återlämnades 1972 och skrotades.

Bredskär 59

HMS Bredskär (59) var en minsvepare av Arholma-klass är som andra svenska minsvepare uppkallad efter en fyrplats. Tjänstgjorde i början av 1950-talet som stödfartyg för Nordsjöfisket vid Island. Efter utrangeringen 1966 användes hon som målfartyg och sänktes.

xx

HMS Grönskär (60) var en minsvepare i svenska flottan av Arholma-klass. Efter utrangeringen 1963 såldes hon till Karlskronavarvet 1966 och skrotades 1969.

 

HMS Ramskär (61) var en minsvepare i svenska flottan av Arholma-klass. Hon utrangerades 1966 och såldes för skrotning i Ystad 1972. Hennes kojer och hyttventiler skänktes då till Skeppsholmsgården som installerade dessa i skolfartyget Shamrock.

 

HMS Örskär (62) var en minsvepare i svenska flottan av Arholma-klass.

Tjänstgjorde i början av 1950-talet som stödfartyg för Nordsjöfisket vid Island.

Hon utrangerades 1966, användes som målfartyg och såldes för skrotning till Karlskronavarvet samma år.

 

HMS Koster (63) var en minsvepare i svenska flottan av Arholma-klass.

Hon utrangerades 1964 och såldes till Karlskronavarvet för skrotning samma år.

Kullen-67[1]

HMS Kullen (64) var en minsvepare i svenska flottan av Arholma-klass. Hon utrangerades 1966 och användes som målfartyg och sänktes. Vraket såldes därefter i sjunket tillstånd till Stenabolaget för skrotning 1969 i Göteborg. Hennes vrak ligger vid Björlanda skjutfält på Hisingen i Göteborg sedan 1970-talet.

Vinga

HMS Vinga (65) var en minsvepare i svenska flottan av Arholma-klass. Hon utrangerades 1964, blev målfartyg och sänktes. Vraket såldes därefter i sjunket tillstånd som skrot.

Ven 66

HMS Ven (66) var en minsvepare i svenska flottan av Arholma-klass. Efter utrangeringen 1959 användes hon som målfartyg och sänktes. Hon bärgades och såldes för skrotning i Uddevalla 1962.

Byggnationen av HMS Arholma (M53) och HMS Landsort (M54)

VHFK kan här presentera några bilder från produktion av HMS Arholma och HMS Landort vid Karlskrona Örlogsvarv 1937.

arholma I726

Arholmas spant resta i skrovhallen

Arholma I746

Skrovet bordlagt

Arholma I758

Bild från stapelbädden innan sjösättningen

Arholma bygg 1

Arholma klar för stapelavlöpning

Arholma III87

Sjösättning av Minsveparen Arholma 27 april 1937

Arholma vid utrustnings kaj

Arholma vid utrustnings kajen efter sjösättningen

Arholma 012uN2AeVDGK[1]_redigerad-1

Arholma vid kaj med pansarskepp i bakgrunden

Arholma III177

Arholma däcksbild

Arholma III174

Akterdäck med sveputrustning

 Arholma IV519

Arholma under provturer före leverans 22 april 1939

Arholma IV580

Arholma till sjöss i grov sjö

 

Arholma vid kaj i Åhus hamn sommaren 1949

 Landsort 1937

Landsort i skrovhallen 1937

Landsort på stapelbädden strax före sjösättning

Sjösättning av Landsort 1937