KBV 302 – KBV 311 (Nb444 –Nb 453) 1995-1997

I april 1992 startade produktionen av de första fösta Kustbevakningsfartyget KBV 301, som skulle bli prototypfartyg för den nya fartygsserien bygg i aluminium. Fartyget föll väl ut och den 16 november 1993 tecknades kontraktet på de resterande 10 fartygen.

Läs om Kustbevakningsfartygen KBV 301- KBV 311. Kustbevaknings fartygen KBV 301