Fiskeminsveparna (M47-M49)

Fiskeminsveparna var minsvepare i svenska flottan byggda i trä avsedd att utbilda besättningar för mobilisering till tjänstgöring ombord på trålare modifierade för hjälpminsvepning. Denna serie (M41-M49) byggdes mellan åren 1948-1964 och hade namnen:

Minsvepare Nr  Byggnadsvarv Sjösatt  Ur drift

 

HMS Orust (M41) Skredsviks varv 1948 1977
HMS Tjörn (M42) Djupviks varv 1948 1977
HMS Hisingen (M43) Holms varv 1960 1999
HMS Blackan (M44) Knipplars varv 1961 1999
HMS Dämman (M45) Djupviks varv 1960 1999
HMS Galten (M46) Skredsviks varv 1960 1999
HMS Gillöga (M47) Karlskronavarvet 1964 1998
HMS Rödlöga (M48) Karlskronavarvet 1964 1998
HMS Svartlöga (M49 Karlskronavarvet 1964 1998

Serien bestod totalt 12 fartyg varav tre sista byggdes på Karlskronavarvet. 31204

Fiskeminsveparen M47 HMS Gillöga utanför örlogshamnen

Tekniska data

Längd                                  24 m

Bredd                                  6,4 m

Djupgående                         3,2 m

Deplacement                        130 ton

Maskin:

2xScania DSI11 med färskvattenkylning och remdrift mot propelleraxeln(1985). Dessa byttes senare ut mot Skandia F35T-M5A 380 hk

Fart                                    10 knop

Besättning                            10 man

Dessa minsvepare byggdes på traditionell sätt och inte som Arkö-serien, som var specialbyggda för minsvepning och byggdes med diagonal armerad bordläggning för att få en lätt och så chocktåligt skrov som möjligt.

Med dessa tre minsvepare avslutades träbåtseran vid Karlskronavarvet efter 285 år och detta hantverkskunnande gick så sakteligen i graven allt eftersom de kunniga timmermännen pensionerades.

30610

Arbete med stäven på en av fiskeminsveparna

30617

Spant ansluts till kölen

31110

Däcksanslutning mot bordläggning drevas med bomullsgarn 30478

Huvuddäcket med sina förstärkningar för luckorna 30481

Detaljbild från nåtningen huvuddäcket 31105

Här drevas bordläggningen med bomullsgarn 31106

Bordläggnings nåt drevas med bomullsgarn eller lin och beck enligt gängse metoder

 31203

M47 HMS Gillöga på väg ut på provtur   31229

Sjösättning av M49 HMS Svartlöga 1964 31230

Sjösättning av M49 HMS Svartlöga 1964

 31202

Fartygskonstruktören Agne Abrahamsson i diskussion med fartygets befäl

Minsveparnas vidare öden redovisas enligt nedan:

HMS Gillöga (M47) var en minsvepare i svenska flottan av typ fiskeminsvepare byggd i trä avsedd att utbilda besättningar för mobilisering till tjänstgöring ombord på trålare modifierade för hjälpminsvepning. Såldes 1999 på västkusten.

HMS Rödlöga (M48) var en minsvepare i svenska flottan av typ fiskeminsvepare byggd i trä avsedd att utbilda besättningar för mobilisering till tjänstgöring ombord på trålare modifierade för hjälpminsvepning. Såldes 1999 på västkusten och har sedan byggts om till logementspråm.

HMS Svartlöga (M49) var en minsvepare i svenska flottan av typ fiskeminsvepare byggd i trä, avsedd att utbilda besättningar för mobilisering till tjänstgöring ombord på trålare modifierade för hjälpminsvepning. Såldes 1999 på västkusten och har sedan byggts om till bostadspråm.