Bogserbåtarna Heros (Nb331) 1955, Hermes(Nb 333) 1956

bild 1

Bogserbåten Heros A323 (Nb331) i Karlskrona örlogshamn

På Örlogsvarvet i Karlskrona byggdes 1955 och 1956 två bogserbåtar till Svenska Försvaret, A 323 Heros (Nb 331),och A 253 Hermes (Nb 333).

Fartygen användes till bogsering, men även för målgång, isbrytning, och sjöarbeten samt vid prov- och försöksverksamhet mot industrin.

A253 Hermes avvecklades sedan och såldes under 2007.

Genom årens lopp har olika modifieringar och ombyggnader genomförts så att de två skiljde sig åt på en del punkter, framförallt inredningsmässigt.

HMS Heros utrangerades i december 2015

A323 Heros och A 253 Hermes tillhörde marinbasen och användes främst i och omkring örlogshamnen i Karlskrona.

Tekniska data Heros och Hermes

Längd                                  24,5m

Bredd                                  6,9 m

Djupgående                         3,5 m

Deplacement                        205 ton

Fart                                     11 knop

Maskineri (ursprungligt)        1 Nohab Polardiesel M47I 630 ehk vid 350 r/min

Maskineri (senaste)              2 x SCANIA DSI 14 (2 x 270kW)

Max dragkraft                      8 ton

Deplacement:                       205 ton

Besättning:                           3-6 personer, beroende på uppgift

 

Heros kölsträckning 1955-04-27

Heros akterstäv under tillverkning

 

Sjösättning av HMS Heros 11 augusti 1955

Under alla sina år i Försvarsmakten tillhörde HMS Heros Ekipaget i Karlskrona.

Efter drygt 60 år i tjänst utrangerades hon 2015 och ersattes av HMS Hector som byggdes på varvet Damen Galati Rumänien.

 

 Heros 2015

HMS Heros strax före utrangeringen 2015 (Foto Charlotte Nilsson)

Hermes byggdes i sektioner i docka 3 eftersom avlöpningsbädden var upptagen .

Fartyget byggdes i väsentliga delar på ritningar för HMS Heros.

Hela inredningen var till skillnad mot Heros träinredning helt byggd i stål.

Inpassning av Hermes akterstäv

 Herms under byggnad i femfingerdocka

Hermes under byggnation i  docka 3

 

 Heros i docka 1955]

Hermes skrovfärdig i docka 3 innan slututrustning 1956

Skrovarbetet i dockan pågick mellan februari till 30 augusti 1956, då vatten släpptes på och fartyget förhalades till Oscarskajen där den 20 ton tunga huvudmotorn lyftes i.

Lagom till jul 1956 var fartyget leveransklart och den 14 jan 1957 hissades befälstecknet.

 Docka vattenfylls 30aug 1956

Vatten släpps på i dockan

hermes provtue 1957

Hermes på provtur

 Herme bogserar Tre kronor

Heros och Hermes bogserar kryssaren Tre kronor i örlogshamnen

 A253Hermes01

Hermes vid Hasslövarvet för motorbyte 1996-1998 (foto Klas Hänke)