Ubåtar byggda på varvet i Karlskrona mellan 1914-1930

Laxen-klassen: Laxen  (Nb 286) 1914, Gäddan (Nb 287 ) 1915

Sjösättning av Ubåten Laxen 1914 vid varvet i Karlskrona

Ubåtarna utomordentliga och pålitliga för sin tid och hade hög kvalitet. De utrangerades först 1935 efter lång utbildningstjänst för ubåtsmanskap.

Båtarna låg fortfarande kvar vid örlogsvarven så sent som 1942.

Tekniska data

Deplacement                                            143 ton

Deplacement i u-läge                                167 ton

Längd överallt                                          26,8 meter

Bredd överallt                                          3,6 meter

Djupgående                                              3,0 meter

Fart i u-läge                                              7,0 knop

Dykdjup                                                   30 meter

Bestyckning                                             1 st 45 cm torpedtub

Torpeder 3st

 

Laxen provtur

Ubåten Laxen utanför Karlskrona Örlogsbas efter provturer

Braxen ( Nb 288) 1916  och Abborren (Nb 289) 1916

Braxenklass var en u-båtklass i svenska marinen, omfattande Braxen och Abborren, som byggdes vid Örlogsvarvet i Karlskrona och togs i tjänst 1917. De byggde på en utveckling av Laxen-typen för att öka beboeligheten ombord. Bestyckningen ökades till 2 stycken 45 centimeters torpedtuber. Den 6-cylindriga dieselmotorn gav 320 hk och ökade farten till Ö 9,5 och U 7,4 knop. Bägge båtarna utrangerades 1937 men låg fortfarande i sjön 1942.

 

Ubåten Braxen i närheten av Smörasken vid Karlskrona Örlogsbas 1917

(i bakgrunden ett pansarskepp av Äran-typ)

Tekniska data :

Deplacement                                            174 ton

Deplacement i u-läge                                202 ton

Längd överallt                                          31,0 meter

Bredd överallt                                          3,5 meter

Djupgående                                              3,1 meter

Fart i u-läge                                              7,5 knop

Dykdjup                                                   50 m

Beväpning.                                               2 st 45 cm torpedtub

Torpeder                                                   4

 

Första gången som en svensk ubåt sköt en stridsladdad torped var den 29 juni 1919.

Det var från ubåten Braxen och mot skjutmålet Trashalla udd i Karlskrona.

Ubåtstyp Bävern:

När det gällde dessa ubåtar sneglade Svenska Försvaret tidigt på att försöka ta del av de senaste tyska ubåtskonstruktionerna. Trots kontakter med Krupp-Germania Werft i Kiel, blev det i stället en annan tysk ubåtstillverkare, A.G. Weser i Bremen som kom i fråga Den 12 februari 1916 lämnades ett anbud på två ubåtar samt tillstånd att licenstillverka dem i Sverige. Affären slutfördes men resulterade inte två utan tre och ubåtar, av den så kallade Bävern-klassen:

Bävern, Illern och Uttern.

Dessa tre ubåtar byggdes på licens och var egentligen en utveckling av den franska Labeuf-typen som kännetecknades av ett cylindriskt tryckskrov med koniskt avsmalnande ändar, avslutade med tryckfasta ändskott.

 

I denna Ubåtsklass ingick:

Bävern (1921)                                          Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö

Illern (1918)                                             Örlogsvarvet i Karlskrona

Uttern (1918)                                           Örlogsvarvet i Karlskrona

Valen* (1925)                                          Örlogsvarvet i Karlskrona

*baserad på Bävern-klassens underlag

Samtliga fartyg i serien byggdes på samma underlag för mallar som det första fartyget i serien (Illern).

Illern (Nb 291) 1918

 

Illern på provtur 1921 utanför Karlskrona

Tekniska data:

Längd                                                       57 m

Bredd                                                       5,8 m

Djupgående                                              3,0 m

Deplacement                                            427 ton

Deplacement i u-läge                                640 ton

Fart                                                           15,2 knop

Fart i u-läge                                              8,2 knop

Besättning                                                30 man

Bestyckning:

1 x 75 mm/23,7cal. kanon M/16

4 x 45,7 cm torpedtuber M/15

Sjösatt                                                      31 januari 1918

I tjänst                                                      19 juni 1921

Sänkt efter kollision 12 augusti 1943

Vid passerandet av djuprännan i Kalmarsund vid Krongrundets fyr strax norr om Kalmar den 12 augusti 1943 kolliderade Illern med motorfartyget Birkaland av Göteborg i närheten av ett i rännan förankrat mudderverk. Ubåten började genast vattenfyllas. Hängande på motorfartygets förstäv fördes Illern av Birkaland några hundra meter utanför rännan.

När Birkaland därefter backade loss från ubåten, sjönk Illern på 12 minuter. Vid kollisionen slungades flera man av Illerns besättning i sjön och en man över på mudderverket. Samtliga ombordvarande på Illern räddades utom flaggubåtsmaskinisten, som var bland dem som fallit i sjön vid kollisionen. Hans döda kropp flöt iland två veckor senare vid Färjestaden på Öland

.Illens kollision med Birkaland

Bild tagen efter kollisionen mellan Illern och Birkaland i Kalmarsund aug 1943

(Bildarkiv Flottans män Malmö)

Illern bärgades senare och efter provisorisk tätning i Kalmar bogserades hon till Karlskrona för skrotning.

Uttern (Nb 292) 1922

Uttern beställdes 1916 men kom i tjänst först efter första världskrigets slut och fick en 20-årig tjänstgöringstid!

Bävern

 

Bävern under byggnad vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö, levererad 1921

(Bildarkiv Flottans män Malmö)

Bilden visar hur all tidigare fartygsbyggnation gick till då spanten restes först för både Ytfartyg och Ubåtar och sedan kläddes med plåt.

Plåten fästes till spanten till en början med nitning och senare med svetsning då denna teknik utvecklats.

Denna byggmetodik fanns kvar hos många mindre varv till början av 1960-tal då sektionstillverkning allmänt infördes.

På bilden ser man tryckskrovets cirkulära spant under uppsättning. Till tryckskrovet fästs ytterskrovets spant. Mellan tryckskrovets – och ytterskrovets spant byggdes ubåtens ballast- och bränsletankar. Metodiken framstår tydligare från bilder ur Draken-klass.

Valen (Nb 294) 1925

Valen 1925

Miniubåten Valen (här efter provtur 1925 under inlöpande i Karlskronas örlogshamn)

År 1925 tillkom minubåten Valen, som var baserad på Bävern-klassen och blev landets första

minläggande ubåt. Den hade Bävern-typens skrovkonstruktion och hade i stort också samma dimensioner.

Även den maskinella och elektriska utrustningen var identisk med Bävern-klassen.

Med bibehållande av Bävern-klassens torped- och artilleribestyckning fick Valen dessutom 10 minbrunnar med 20 minor bordvarts utanför tryckskrovet.

Härutöver tillkom en 25 mm kulspruta.

Valen visade sig vara en lyckad konstruktion och hade goda prestanda och var i tjänst under

beredskapsåren fram till hösten 1943, då hon depåförlades för att utrangeras hösten därpå.

Draken-klassen: Draken ( Nb 295) 1926 ,Gripen( Nb 296) 1928 och Ulven (Nb 297) 1930

Draken-klass var en ubåtsklass bestående av tre ubåtar tillhörande den svenska flottan.

De bygges mellan 1926–1930.

I klassen ingick:

Draken         1926

Gripen          1928

Ulven            1930

Den mest kända ubåten i denna klass är nog HMS Ulven som gick på en mina utanför Marstand 1943 under en övning.

Draken 1926

 

Draken under byggnation i skrovhallen i Karlskrona

Ubåten Draken sjösattes 1926 och levererades 1929.

 

Längd                                 60 meter

Bredd                                 6,6 meter

Djupgående                        3,3 meter

Hastighet                            13,8/8,3 knop.

Dykdjup                             60 meter.

Bestyckning:

4 x 53 cm torpedtuber M/26

1 x 105 mm/38,3cal. Bofors M/25

1 x 25 mm/58cal. Bofors M/32

Besättning                         32 man

Gripen 1928

Gripen under byggnation-1

Ubåten Gripen under byggnation i skrovhallen Karlskrona 1927 (bildarkiv Marinmuseum)

Gripen under byggnation-2

Ubåten Gripen under utrustning 1927 (bildarkiv Marinmuseum)

 

Gripen på stapelbädden klar för sjösättning 1928 (bildarkiv Marinmuseum)

 

Ubåten Gripen till sjöss (bildarkiv Marinmuseum)

Gripen byggdes om till bärgningsfartyg och disponerades 1946–1947 av ubåtsbärgningspiketen vid Göteborgs örlogsvarv, varefter hon utrangerades.

Hon såldes och skrotades 1957 i Göteborg.

Ulven 1930

 

Ulven med tre extratorpeder på däck och under en av leveransprovturerna i Karlskrona.

Tekniska data:

Längd                                 66 meter

Bredd                                 6,4 meter

Djupgående                        3,3 meter

Deplacement                       667 ton

Deplacement i u-läge          850 ton

Fart                                     13,8 knop

Fart i u-läge                        8,3 knop

Dykdjup                             60 meter

Besättning:

34 man    (33 var på båten när den gick på av en tysk mina  den 16 april 1943. Den ende överlevande satt turligt nog i arresten när detta hände)

Bestyckning:

4 x 53 cm torpedtuber M/26

1 x 105 mm/38,3cal. Bofors M/25

1 x 25 mm/58cal. Bofors M/32

Kölsträckt                           1928

Sjösatt                                 6 mars 1930

I tjänst                                 16 februari 1931

 

Ulven på stapelbädden klar för sjösättning 1930

(bildarkiv Marinmuseum)

Sjösättning av Ulven 6 mars 1930 på varvet i Karlskrona

Som avslutning visas en film med de första Ubåtarna byggda vid varvet i Karlskrona mellan 1914-1930.

Ubåtar från Laxen 1914 till Ulven 1930 sjösatta vid Varvet i Karlskrona

 

Läs mer om Ubåtarna mellan 1930-1968