Spica I och Spica II-klassen

Spica I -klassen som färdigställdes 1966-67 fick namnet efter det första fartyget i serien.

T121 – T123 byggdes av Götaverken, Göteborg och T124 – T126 av Karlskronavarvet.

Torpedbåten (T121) HMS Spica

Torpedbåten (T122) HMS Sirius

Torpedbåten (T123) HMS Capella.

Nedan namn och nybyggnads nummer för de tre sista som byggdes på Karlskronavavet:

361                1965 Torpedbåten (T 124) HMS Castor

362                1966 Torpedbåten (T 125) HMS Vega

363                1966 Torpedbåten (T 126) HMS Virgo.

Fartygens namn är lånade från kända stjärnor. Karlskronavarvet tillverkade sedan 12 st torpedbåtar av Norrköpingsklass mellan åren 1971–1976. Fartygen byggdes helt på erfarenheterna av Spica-klassen och därför blev kallad Spica II.

Nedan namn och nybyggnads nummer för 12 enheterna:

369                1972 Torpedbåten (T 131) HMS Norrköping

370                1973 Torpedbåten (T 132) HMS Nynäshamn

371                1973 Torpedbåten (T 133) HMS Norrtälje

372                1974 Torpedbåten (T 134) HMS Varberg

373                1974 Torpedbåten (T 135) HMS Västerås

374                1974 Torpedbåten (T 136) HMS Västervik

375                1975 Torpedbåten (T 137) HMS Umeå

376                1975 Torpedbåten (T 138) HMS Piteå

377                1975 Torpedbåten (T 139) HMS Luleå

378                1975 Torpedbåten (T 140) HMS Halmstad

379                1976 Torpedbåten (T 141) HMS Strömstad

380                1976 Torpedbåten (T 142) HMS Ystad

 

Lite fartygsdata:

Deplacement                       245 ton

Längd i vattenlinjen           39,90 m

Längd överallt                    42,50 m

Bredd överallt                     7,10 m

Fart                                     mer än 40 knop

Maskinstyrka                      3 × 4 500 hk

Sjösättning av Torpedbåten T 132 HMS Nynäshamn 1973

Norrköpingsklassen var en mycket lyckad fartygsserie pga hög driftsäkerhet och goda sjöegenskaper. Fartygen fick i början av 1980-talet Robot 15 som huvudbeväpning. Fartygstypen benämndes efter ombyggnaden robotbåt.

rb-1

Robotbåt av typ Norrköpingsklass i Svenska skärgården

Robot shot 1

Avfyrning av en RB 15 robot från ett fartyg ur Norrköpingsklassen

Mellan 1996 och 2000 fick sex av fartygen ett nytt stridsledningssystem. Övriga sex avrustades och lades i malpåse. De modifierade fartygen fick efter ombyggnaden en ny klassbeteckning efter det först ombyggda fartyget i serien, HMS Ystad, och benämndes därefter för Ystadklass.   Avsikten med ombyggnationen var att livstidsförlänga robotbåtssystemet för att finnas kvar fram till 2010 då Visbyklassen skulle vara färdig att tas i operativt bruk. Av olika anledningar beslutades att påbörja utfasningen av robotbåtssystemet tidigare än först planerat. Den 1 september 2005 halades befälstecknet för sista gången på de sista två robotbåtarna i Svenska marinen. HMS Norrköping och HMS Ystad avvecklades då efter mer  än 3o år i tjänst. För att visa och belysa fartygens egenskaper visas en  trevlig film som gjorts och redigerats av ”HeliAir Sweden”.

Länk till filmen: Robotbat R 142 Ystad filmad av HeliAir Sweden.

Läs mer om Robotbåtar till Malaysia