Ubåtar byggda mellan 1930-1968

Kust ubåtarna U1 – U9 byggdes mellan 1941 och 1944. På Örlogsvarvet i Karlskrona byggdes (U2, U3, U8, U9) och Kockums i Malmö byggdes (U1, U4, U5, U6, U7).

De var de första svenska ubåtar med helsvetsat tryckskrov som är en helsvensk konstruktion och dieselelektrisk drift.

Man har nu övergett den tidigare metoden med nitade skrov.

U3 sjösattes 1942-05-11 och levererades 1943 vid Örlogsvarvet i Karlskrona och besättning mönstrades 1943-02-15.

Tekniska data

Längd                                  49.6 m

Bredd                                  4.3 m (5.3 m med sponsoner)

Djupgående                         3.8 m

Hastighet                              14/9 knop.

Dykdjup                              100 meter.

Bestyckning                          tre 53,3 cm bogtuber, en 53,3 cm däckstub och en 20 mm LV-                                                akan. Däckstub och LV-pjäs togs bort vid modifieringen 1953.

Besättning                           26 man.

Utrangerad                          1964

Sjösättning av Kust ubåt U2

En -14ºC kall februaridag 1954 är U3 ute på en övning nära Gotland.

En fastfrusen ventil ledde till att maskinrummet delvis vattenfylls och ubåten sjunker på 56 meters djup. I nästan tre dygn pumpade manskapet ut vattnet med en handpump och de kunde få upp ubåten till ytan. Otroligt nog klarade alla ombord livhanken.

U3 byggdes 1942, byggdes om 1953 och är sedan 1969 museifartyg på Tekniska Museet i Malmö.  (U3)  är i ett utförande som typen fick vid den modernisering som utfördes 1949.U3 delades i tre delar på Kockums och monterades ihop utanför museet i Malmö där hon idag står utanför museibyggnaden.U3 utrangerades 1963 men hennes uttag från konserveringen bör ha varit vintern 1962-63 och sen var hon målfartyg till hkpt-div i Göteborg då dessa ”sökte ” efter henne.

U3

Kust ubåten U3 som museifartyg på tekniska museet i Malmö

Att utrymmena var begränsade framgår av nedanstående bild visade laddning av torpeder på U3.

 Laddning torpeder U3

Laddning av torpeder på U3 (bild från U3 veteranarkiv)

Även U4, som byggdes på Kockums i Malmö råkade 1949 ut för en olycklig incident (1949-01-28, då hon råkade ut för en batteriexplosion utan för Vaxholm.

4 man omkom och 2 skadades allvarligt.

U4 utrangerades 1970 och Ubåtarna U1 och U2 skrotades..

Systerfartyget Kust ubåten U4 på väg ut på övning i Östersjön

Moderniseringsprojektet var typ Abborren (A13 1963)

6 av ubåtstypen byggdes om till jaktubåtar på 1960-talet. 4 st byggdes om på KKRV det var Forellen (U4), Gäddan (U7), Siken (U6) och Makrillen (U9). 2 st byggdes om på Kockums i Malmö det var Abborren (U5) och Laxen (U8).

Vid moderniseringen av ubåtstypen fick den en helt nytt akterskepp direkt akter om dieselmotorrummet.

Det nya akterskeppet inrymdes kompressorrum samt propellermotorrum. I den nya ballasttanken inrymdes ett revolvermagasin för ubåtsjakttorpeder som under byggnadstiden hade namnet ”Harald” . Utskjutningsluckorna var 1 på varje sida. I stället för två propellermotorer fanns det en stor motor för en större propeller. Samt fanns kryssroderarrangemang akter om elmotorn. I stäven ersattes det spetsiga skrovet med ett bulligt dito som innehöll många hundra sensorer till en ny passiv hydrofon.

Kustubåt (U7) omdöpt till Gäddan efter modernisering 1963

 Gripen 1960

Här en liten film från sjösättningen av Gripen II 1960 vid varvet i Karlskrona

1968 sjösattes 2 ubåtar på Karlskronavarvet. Dessa var Sjöbjörnen II och Sjöhästen II.

Tekniska data

Kölsträckt                            1966

Sjösatt                                 9 januari 1968

I tjänst                                 28 februari 1969

Längd                                  50,5 m

Bredd                                  6,1 m

Djupgående                         5,8 m

Deplacement                        1125 / 1400 ton

Fart i ö-läge                          15 knop

Fart i u-läge                         20 knop

Besättning                            23 man

Bestyckning                         4 x 53 cm torpedtuber

2 x 40 cm torpedtuber

Sjösättning av Sjöbjörnen II den 9 januari 1968

Sjösättning av Sjöhästen II den 6 augusti 1968

Sjöbjörnen såldes senare till Singapore och blev omdöpt till RSS Challenger

Här en film från de två  sjösättningarna  1968

Genom riksdagens beslut att reducera det svenska ubåtsvapnet till fem enheter, såldes alla de fem ubåtarna i Sjöormenklassen till Singapores flotta år 1997.

Ubåtarna fick nu namnen:

Sjöormen II                          R.S.S Centurion

Sjölejonet II                          R.S.S Conqueror

Sjöhunden II                         R.S.S Chieftain

Sjöbjörnen II                         R.S.S Challenger

Sjöhästen såldes tillsammans med sina systrar till Singapore 1997, men till skillnad från dessa togs hon aldrig i tjänst utan plundrades på reservdelar och användes för utbildning.

Challenger bunkting 2003 1

R.S.S Challenger under bunkring  2003

Vid ett besök på varvet STM i Singapore i slutet av oktober 2015 kunde konstateras att dessa ubåtar som såldes till Singapore nu hade nått ”end of life” och R.S.S Challenger  höll nu på att skrotas på STM varvet.