Fiskeriundersökningsfartyget Thetis (Nb 346) 1961

 22188

Fiskerieundersökningsfartyget Thetis

Tekniska data

Längd                                  28.6 m

Bredd                                  6.4 m

Djupgående                         3.0 m

Gross tonnage                      165 ton

1961 levererades fiskeriundersökningsfartyget Thetis till Kungl. Fiskeristyrelsen.

Vi visar nedan några bilder från Thetis skrovproduktion.

21454

Skrovet till Thetis under byggnation på Karlskronavarvet

21450

Skrovet till Thetis under byggnation på kajen

Thetis sjösättning 24 januari 1961

thetis 001

Thetis i docka för bottenmålning

22134

Thetis vid kaj på Karlskronavarvet 1961 

1007920061029203142[1]

Thetis i docka för översyn

Thetis användning som forskningsfartyg blev relativt kort och ersattes av den större Argos 1974. Hon blev då ombyggd till fiskebåt, men sjönk 24/10 1985 på väg hem från fiske. Vraket är står helt rakt på botten (30 meter), skrovet är helt intakt dock har delar av bryggan rasat på senare år.