Linjeskeppet/Ånglinjeskeppet Carl XIV Johan (Nb 199) 1824

022uKXR54dud[1]

Linjeskeppet Carl XIV Johan

Tekniska data

Längd                                  53,91 m

Bredd                                  14,7 m

Djupgående                         6,63 m

Deplacement                        2608 ton

Maskin                                1 x Motala ångmaskin 800 hk

Fart                                     6,5 knop (ångmaskin)

Besättning                            739 man

Bestyckning:

4 x 226 mm bombkanoner:

24 x 178 mm kanoner

30 x 155 mm kanoner

6 x 122 mm kanoner

10 x karronader

1 x 96 mm landstigningskanon

64 x 167 mm kanoner

HMS Carl XIV Johan var ett linjeskepp i svenska flottan som sjösattes den 10 november 1824 med nybyggnadsnummer 199 från den stora stapelbädden på Lindholmen i Karlskrona.

Hon var från början ett ordinärt linjeskepp försedd med 84 kanoner men antalet reducerades 1848 till 72. Med ångmaskin kunde hon göra upp till 6,5 knop.

Vid en större reparation 1852 försågs hon med ångmaskin och propeller och kallades då ånglinjeskepp eller skruvskepp.

Hon togs åter i tjänst 1854 och var i drift till 1867 då fartyget togs ur tjänst och utrangerades.

Det som återstår av fartyget är hennes galjonsfigur, skapad av Emanuel Törnström (1798-1833). Möjligen kan den dock var påbörjad av hans far Johan Törnström.

Galjonsfiguren finns att beskåda på marinmuseet i Karlskrona.

280px-Figurehead_153[1]

Galjonsbild tillhörande linjeskeppet Carl XIV Johan.