Torpedbåtar HMS Gondul 9 (Nb265) 1894 och HMS Gudur 11 (Nb266) 1894

De första som kom i drift 1894 var 1:a klass torpedbåtarna HMS Gondul och HMS Gudur.

 

Gondul sjösätts vid varvet i Karlskrona våren 1894

De hade en Längd 38,6 m och med ett deplacement 86 ton. Med en 3-cyldrindrig kolv-ångmaskin på 840 hk kom de upp i 19.5 knops fart.

Gondul

HMS Gondul under gång

Tekniska data

Längd                                  38,6 m

Bredd                                  4,25m

Djupgående    akter            2,1 m

Djupgående midskepps      2,68 m

Deplacement                        85 / 94 ton

Fart                                     19,5 knop

Maskineri:                            3-cylindrig kolvångmaskin (840 hk)

 

Bild över HMS Gonduls akterskepp med den svängbara 38,1 cm torpeden

 022wZ1VXr95Z[2]

Fartygsmodell av första klass torpedbåt Gondul (Sjöhistoriska museet)

Fartygs modellen tillverkades på Örlogsvarvet i Karlskrona inför 1897 år utställning i Stockholm.

VHFK har funnit Arrangemangsritning och Linjeritning för HMS Gondul och HMS Gudur och kan därför komplettera med lite ytterligare uppgifter.

Från ett foto av HMS Gondul till sjöss ser vi att fartygen skilde sig från de senare byggda torpedbåtarna i Karlskrona ur Blixt-klassen genom att de bara hade en skorsten då de hade ett betydligt mindre kraftfullt maskineri (840 hk jämfört mot 2000 hk).

Från linjeritningen ser vi också att fartygen hade relativt stor skillnad i förligt djupgående (1,12 m) och akterligt djupgående (2,04 m), huvudsakligen beroende på propeller placeringen.

Propelleraxelns genomgång  akterut i skrovet var så lågt placerad som möjligt.

Propellern skyddades i någon mån av en ner-byggd skedda, i vilken också det nedre roderlagret var placerad.

Officerarna var förlagda i en hytt längst akterut. För om officerarnas hytt var  manskapsmässen förlagd.

För om manskapsmässen låg maskinrummet med den 3-cylindriga ångmaskinen och för om maskinrummet låg pannrummet med en stor ångpanna och med smala  kolboxar på vardera sidan.

För om pannrummet låg en lång och smal hytt i vilken manskapet var förlagd.

Berättningen som bestod av 12 man hade minst sagt spartanska utrymmen ombord.

Speciellt gällde detta för manskapet för om pannrummet.

Med det grunda djupgåendet i förskeppet kan det inte varit  någon speciellt behaglig vila till sjöss under frivakterna.

032wX1xp5sAp[1]

Arrangemangsritning för Gondul och Gudur från 1892

022wX1xp5sAw[1]

Linjeritning för Gondul och Gudur från 1892

Vi ser också från  linje ritningen för Gondul och Gudur att det står skrivet” Gillas Stockholms slott, 1 april 1892, På nådigaste befallning, G von Otter”

Carl Gustav von Otter var Sveriges sjöfartsmister år 1892 och godkände då att torpedbåtarna Gondul och Gudur beställdes.

Vi ser också på linjeritningen att det projekterade deplacementet var 68 ton och den projekterade farten var 20 knop.

Då fartygen byggts ser vi att deplacementet är 86 ton och farten är 19,5 knop.

Huruvida fartyget fått mer och tyngre utrustning eller om detta härrör sig från en felräkning, kan vi inte att utreda.

Det är dock ett ofta känt faktum att örlogsfartyg ofta tenderar att bli tyngre än ursprungligt projekterade och med en långskeppstyngdpunkt vandrande snett uppåt akteröver, då mer och mer materiel brukar tillkomma.