Ångslupen Blixten (Nb 252) 1871

År 1871-07-19 sjösattes det första stålfartyget vid Örlogsvarvet i Karlskrona, nämligen ångslupen Blixten.

Fartyget var också det första stålfartyget med propeller och kom därvid att bli banbrytande för den Svenska Flottans utveckling.

Tekniska data

Längd                                  16,5 m

Bredd                                  3,9 m

Djupgående                         1,2 m

Deplacement                      20 ton

Fart                                     9 knop

Maskineri                             Kolvångmaskin 12 hk

Blixten i docka 1940

Blixten i en av fem-fingerdockorna 1940 tillsammans med Bogserbåten Ran

 

Artikel i Blekingeposten 1871-07-25

Blixten konstruerades av Göthe Wilhelm Svenson, som var en känd fartygskonstruktör vid denna tid och som var född i Karlskrona. Han kom att spela en framträdande roll vid förändringen av den Svenska Flottan och konstruerade b.l.a. kanonbåten Blenda och Minbåten Agda.

G W Svensson

Göthe Wilhelm Svenson

Göthe Wilhelm Svenson blev 1881-98 överdirektör och chef för mariningenjörstaten, tillika chef för Marinförvaltningens ingenjörsavdelning

Den som vill veta mera om denne framstående konstruktör kan läsa om Göte Wilhelm Svensson