Mudderverket Björn (Nb 345) 1960

1960 levererades Enskopeverket Björn till Kungliga Sjöfartsstyrelsen.

Det var en statlig order i likhet med de andra med de andra civila beställningarna som togs för att trygga sysselsättningen i den rådande underbeläggningen.

012uN2W6hnww

Mudderverket Björn vid varvet i Karlskrona

012uN2W6iTTH[1]

Enskopeverket Björn muddrar vid verkstadskajen 1961

 012uN2W89Rrj

Muddring vid verkstadspiren

 

Lastning av mudderpråm

 

Enskopeverket Björn i Södertälje Mälarhamn ca 1974-75 i samband med muddring och breddning av kanalen (Foto: Lars Johnson)