Övningsfartygen HMS Najaden (Nb 267) 1897 och HMS Jarramas (Nb 275) 1900

HMS Najaden (Nb 267) 1897

jarramas2[1]

Fullriggaren HMS Najaden under segel

Övningsskeppet Najaden sjösattes den 11 februari 1897 på Örlogsvarvet i Karlskrona. Det var vinter med stark köld, en ränna måste tas upp för att få fartyget i sjön.

Sjösättningen väckte stor uppmärksamhet och många åskådare hade tagit plats på isen inte långt från rännan. Fartyget är byggt av furu på stålspant och är jämte Cutty Sark den enda kompositbyggda fullriggaren, som alltjämt finns kvar i världen. Vid sidan av systerfartyget Jarramas är hon därtill en av de minsta fullriggare, som någonsin byggts.

 

Sjösättning Najaden vid Örlogsvarvet i Karlskrona 11 februari 1897

Hon användes för seglingsutbildning av skeppsgossar tre månader varje sommar fram till 1938. Besättningen var 20 befäl och 100 skeppsgossar mellan 15 och 17 år. Seglatserna gick från hemorten Karlskrona längs väst- och ostkusten och de danska öarna, men också längre resor till England, Skottland, Holland, Tyskland och Baltikum.

Systerfartyget Jarramas i Karlskrona har plåtskrov och byggdes tre år senare (1900).

Tekniska data

Längd                                  43,24 m

Bredd                                  8,4 m

Djupgående                         3,7 m

Deplacement                        350 ton

Besättning                            120 man

Najaden utrangerades 1945

3segelfartyg1935_900[1]

Övningsfartygen fullriggarna Jarramas och Najaden samt briggen Falken på kronoredden i Karlskrona 1935

Under andra världskriget används först Najaden som logementsfartyg åt beredskapsanställda för att sedan bogseras till Torekovs hamn som hamnspärr. Fartyget blev mycket illa åtgånget, men den 20 juli 1946 kom hon till Halmstad efter upprustning i Karlskrona och var en gåva från grosshandlare Bernhard Aronsson. Najaden låg först vid Österbros östra landfäste men flyttades 1956 till sin nuvarande plats vid Slottet när Slottsbron byggdes och har legat där sedan dess, med mindre avbrott för renoveringar.

Najaden Torekov 1945

Najaden illa åtgången efter ha tjänstgjort som hamnspärr i Torekov 1945 (bild Najadens vänner)

I början av 1988 bildades Föreningen Najadens Vänner som såg som sin uppgift att bevara ett världsunikt fartyg, en sevärdhet och symbol, återställa fartyget, ha det öppet för allmänheten samt behålla Halmstads verkliga turistattraktion. Najaden följd av ett stort antal småbåtar återkom till Slottskajen den 29 juli 1990 – men skrovet var då tomt inuti. Föreningen Najadens Vänner lade till och med 2002 ner cirka 50 000 timmar för att återställa inredningen med starkt mål att bibehålla mesta möjliga av originalutrustningen och 1994 belönades föreningens arbete av Hallands museiförening med ”Diplom för bästa byggnadsbevarande-insats”.

Najaden övergick i norsk ägo fredagen 4 juli 2014.

Framför Najaden i centrala Halmstad hölls en kort ceremoni som leddes av kommunfullmäktiges ordförande, moderaten Ann-Charlotte Westlund. Samtidigt protesterade cirka 200 Halmstadbor mot att fartyget sålts till Norge.

sgcpwNYeFzIfJ_Y-JM73jAjQUGvq-5yZIT7dCrXioQBQ[1]

Norges tredje fullriggare Najaden på plats i Fredrikstad 2014 (bild Lotte Olsen / NRK)

HMS Jarramas (Nb 275) 1900

Jarramas[1]

HMS Jarramas under segel

Jarramas beställdes på våren 1898 och konstruktionsritningen är undertecknad den 20 juni 1898 av Hjalmar Hugo Lilliehöök. Hon byggdes på Karlskrona örlogsvarv vid nya Verkstadsbyggnaden och kölsträcktes den 18 mars 1899 och sjösattes den 1 februari 1900 klockan 14.00 under enkla ceremonier. Sjösättningen förrättades av dåvarande chefen för Karlskrona Örlogsvarv, konteramiralen (tillika kände marinmålaren) Jacob Hägg.

Jarramas ingick som utbildningsplattform för skeppsgossar tillsammans med systerfartyget Najaden och de övriga fartygen af Chapman, Gladan, Falken, Skirner och Snappopp i en övningseskader. Jarramas besättning utgjordes i regel av 118 man varav 92 skeppsgossar. Varje vår riggades fartyget av skeppsgossarna för att anträda resor till Bohuslän eller Bottenviken. Då fjärran resor var sällsynta följde improviserade linjedop utanför Kullen respektive utanför Hoburgen. År 1939 ansågs skeppsgossekåren, efter moget övervägande i riksdagen, ha överlevt sig själv. Perioden 1939–1946 seglade Jarramas med den nya Sjömansskolans jungmän och skolynglingar som önskade pröva på sjömansyrket.

Jarramas togs ur tjänst år 1948 då skonerterna Falken och Gladan togs i tjänst. Fartyget övertogs år 1950 av Karlskrona stad för en köpeskilling om 25 000 kronor. Vid invigningen av det nya Marinmuseet i Karlskrona 1997 överlämnades hon som gåva från kommunen till museet. Numera ligger hon som statligt museifartyg förtöjt vid museet.

Tekniska data

Längd                                  39,15 m

Bredd                                  8,4 m

Djupgående                         3,5 m

Deplacement                        350 ton

Besättning                            120 man

Jarramas trangerades 1948

T010304

HMS Jarramas och HMS Najaden

 besattnj[1]

Besättningen på HMS Jarramas 1944

Jarrama Marinmuseet

Jarramas på plats vid Marinmuseet i Karlskrona