Stockholmklassen (HMS Stockholm och HMS Malmö)

HMS Stockholm före halvtidsnod

HMS Stockholm efter leverans 1985

HMS  Stockholm vid Godnatt

HMS Stockholm efter halvtidsmodernisering 2002

Tekniska data

Längd                                  50 m

Bredd                                  7,5 m

Djupgående                         2,6 m

Deplacement                        320 ton

Maskin                                2 st MTU dieslemotorer, 1 st Allied Signal gasturbin

Fart                                     28 knop

Besättning                            19 officerare och 15 värnpliktiga

Bestyckning:

1 x Bofors 57 mm allmålspjäs ,1 x 40 mm allmålspjäs m/48H

2 x 7,62 mm ksp 58

4 x antiubåtsgranatkastare

4 x 40 cm torpedtuber

68 minor

8 x RB15 sjömålsrobotar, alternativt 6 x 53,3 cm.

HMS Stockholm byggdes vid Karlskronavarvet och sjösattes den 22 augusti 1984.

Skrovet är tillverkat av helsvetsat stål medan däckshus och master är av lättmetall.

Maskineriet består av två MTU dieselmotorer och en AlliedSignal gasturbin, vilka är kopplade till var sin propelleraxel.

Den totala effekten på de tre axlarna är 11 200 hästkrafter vilket ger en maximal fart av 28 knop.

HMS Stockholm (K11) är en korvett tillhörande den svenska marinen. Fartyget är 50 meter långt, 7,5 meter brett och har ett maximalt deplacement av 335 ton. Tillsammans med systerfartyget HMS Malmö (K12) utgör hon Stockholmsklassen. Stockholm levererades den 1 mars 1985 som ledningsfartyg för en ytstridsflottilj.

Under år 2002 genomgick Stockholm en halvtidsmodifiering då flera ändringar gjordes. Bland annat togs den aktra kanonen bort och ersattes av en överbyggnad innehållande en ny modifierad släpsonar, de förliga torpedtuberna togs bort för att lämna plats åt en förlängning av den förliga överbyggnaden. Vidare modifierades masten för att minska radarsignaturen, ledningssystemet förnyades, och huvudmaskineriet byttes ut.

I november 2008 meddelades det att HMS Stockholm, HMS Malmö (K12) samt stödfartyget HMS Trossö (A264) skulle ingå i förbandet ME01 i den svenska beredskapsstyrka som skulle medverka i den internationella operationen Operation Atalanta som pågår i Adenviken längst Afrikas östkust i skydd mot pirater.

Den 21 oktober 2009 kom fartyget tillbaka till hemmahamnen Karlskrona, hemtransporten skedde på lastfartyget MV Eide Transporter.

Sedan 2010 agerar HMS Stockholm som insatsfartyg runt Sveriges kuster med endast anställda yrkesmilitärer i besättningen (officerare + sjömän).

HMS Stockholm under gång

Skrovet till HMS Stockholm besiktigades 2015 av DNV/GL,  som även genomförde en utmattningsberäkning och fann att det högt optimerade skrovet fortfarande  var i gott skick även om viss lokalbuckling konstaterats i huvuddäcket.

Kustkorvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö kommer under 2016-2017 att livstidsförlängas ytterligare 10 år och operera som Vedettbåtar.  Då de då planeras tas ur tjänst  har de då varit i drift i 40 år.