Ubåten Gripen II (Nb 347, 1960)

Ubåten Gripen II ingick i Draken II-klassen

Tekniska data

Längd                                                        69,3 meter

Bredd                                                        5,1 meter

Djupgående                                               5,3 meter

Deplacement                                              770 ton

Deplacement i u-läge                                  1 125 ton

Maskin                                                      2 x 1 660 hk

Fart                                                           17 knop

Fart i u-läge                                               20 knop

Dykdjup                                                    150 meter

Besättning                                                  37 man

Bestyckning                                               4 x 53 cm torpedtuber

Gripens sjösättning förbereds

Gripen sjösätts 1960-05-31

 

Se även filmen från Gripens sjösättning

Ubåten Gripen II sjösattes 31 maj 1960

Gripen sjösatt

images2VDV2K4U

Gripen med jagaren Helsingborg och Kryssaren Tre Kronor i bakgrunden

Gripen   sattes tjänst 28 april 1962. Gripen togs ur tjänst 1982 och skrotades 1989.

1961 sjösattes systerubåten Delfinen III (Nb 349) som också var i tjänst till 1982. Delfinen III skrotades 1993 i Gävle.

Läs även  om Gripens sjösättning i Varvet Runt Nr 2 1960.

Draken II-klassen bestod av följande U-båtar:

HMS Draken (Dk) byggdes vid Kockums Mekaniska Verkstads AB i Malmö och sjösattes 1960. Ubåten skrotades 1983 i Landskrona.

HMS Gripen (Gr ) byggdes vid Karlskrona örlogsvarv och sjösattes i maj 1960. Ubåten skrotades 1989.

HMS Nordkaparen (Nor), byggdes vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö och sjösattes 1961 .

HMS Nordkaparen är sedan 1988 ett av museifartygen vid Göteborgs Maritima Centrum.

HMS Delfinen (De) byggdes vid Karlskrona örlogsvarv och som sjösattes i mars 1961 och skrotades 1993 i Gävle.

HMS Springaren (Sp) byggdes på Kockums och sjösattes 1961. Efter utrangering användes fartyget som målfartyg i bottenläge innan hon skrotades på Muskö örlogsvarv 1999 .