Minbåt Agda № 77 (Nb264) 1891

Minbåten Agda № 77 byggdes vid Örlogsvarvet i Karlskrona medan systerfartyget Agne № 75 som byggdes på Örlogsvarvet i Stockholm och levererades ett år senare 1892.

Nymodigheterna var att förutom en fast förlig stävtorpedtub, var de även försedda med en svängbar däcktorpedtub på akterdäck.

Konceptet vidareutvecklades i de större torpedbåtarna Gondul och Gudor, som är längre och bredare och med större maskinstyrka.

Båtarna kallades inledningsvis för 2:a klassens Minbåtar, men kallades senare 2:a klassens torpedbåtar.

Agda blev 1915 omklassad till Vedettbåt under namnet V 14.

Agda utrangerades den 12 oktober 1923. Den utrangerade vedettbåten användes slutligen som skjutmål och sänktes 1925.

022wY1AN6Pq5[1]

2:a klassens torpedbåtar

Tekniska data

Längd                                  30,6 m

Bredd                                  3,5 m

Djupgående                         2,0 m

Deplacement                        49 ton

Fart                                     18,9 knop

Maskineri                             Kolvångmaskin (620 hk)

Besättning                            14 man

Bestyckning                         2 Ksp och 2 st 35 cm torpeder

KR 743

Arrangemangsritning för 2:a klassen Minbåtar Agne och Agda från 1890

Ritningen gjordes av G W Svenson på Lindholmens varv i Göteborg och vid godkännandet skrevs följande text på ritningen ”Fastställes i överensstämmande med Kungliga Marinförvaltningens skrifvelse av denna dag till Warfscheferna vid flottans stationer” 28 augusti 1890.

Riningen blir så pass tydlig att det går att läsa om man klickar på den.

81

En 2:klass torpedbåt utvecklad efter minbåtarna Agne och Agda