Vägfärja 61/245 (Nb 342), 1959, Vägfärja 61/246, (Nb 343), 1959 och Vägfärja 61/247 (Nb344), 1960

Efter de kraftiga reduktioner för marinen vid 1958 år försvarsbeslut togs en rad civila beställningar  vid varvet för att skapa ersättningsarbeten.

1959 -1960 byggdes tre vägfärjor på Örlogsvarvet i Karlskrona.

farja61245_1[1]

Vägfärja 61/245 (Nb 342)

Tekniska Data

Längd                                 36,78 m

Bredd                                 8,02m

Djupg                                 2,1m

Depl                                    179 ton

Fart                                     8 knop

Maskineri                          Fyra 6-cyl, Volvo Penta dieslar, 460 hk

Färjorna kunde ta 160 passagerare och 30 bilar.

Färjorna var utrustade med två stycken Voith-Schneider propellrar som drevs av de fyra dieselmotorerna, på en gemensam propelleraxel.

För kylning av motorerna fanns 4 st. inbyggda kylvattentankar om vardera 15m3 som även tjänstgör som trimtankar. På ena långsidan finns ett däckhus för passagerare och på andra sidan ett regnskydd.

Ovanpå däckshustaket är styrhytten placerad med fri sikt runt om. Därifrån sker manövrering av såväl fällklaffar , motorer och propellrar. Propellrarna tjänstgör både för framdrivning och styrning av fartyget.

Den 1 juni 1959 sjösattes vägfärja 61/245 (Nb 342) från slipen vid Örlogsvarvet

Sjösättning av Vägfärja 61/245 (Nb 342) den 1 juni 1959

Färjan sattes 1959 i trafik Vaxholm – Rindö.

1975 blev färjan insatt mellan Svanesund – Kolhättan.

1985 blev hon en reservfärja för leden Tullboden Bohus Malmön.

2001  såldes färjan till Rederei Duoro Azul, Portugal. Omdöpt till Castelo De Paiva  och  insattes i trafik  mellan Castelo de Paiva – Entre-os-Rios.

Byggnation av Vägfärja 61

Vägfärja 61/246 (Nb 343) levererades 15 mars 1960 till Kungliga Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen, som 1967 byter namn till Statens Vägverk.

Vägfärja 61/246 (Nb343)

Färjan sattes i trafik mellan Ljusterö-Östanå

1985 såldes färjan till Stockholms Finansor Ab, Stavsnäs. Omdöpt till Belinda.

 farja61246_1[1]

Vägfärja 61/246 efter ombyggnad och döpt till Belinda

1960 levererades också en Vägfärja 61/247, (Nb 344) till Vägförvaltningen i Göteborgs- och Bohuslän, Kungliga Väg- och Vatenbyggnadsstyrelsen.

 

Sjösättning av Vägfärja 61 /247 (Nb 344) 1960

Färjan satte i trafik på leden Nötsund-Sundsandvik, Uddevalla

1962 flyttades hon till leden Lilla Varholmen-Öckerö, Bohuslän

2003 såldes hon till Averiro, Portugal och blev omdöpt till Cale de Aveiro och satt i trafik på traden Forte da Barra –Sao Jacinto, Portugal

farja61247_1[1]

Vägfärja 61/247, här med namnet Cale de Aveiro, Portugal