Tullkryssare TV 11 (Nb 314) 1950 och Tullkryssare Tv12 (Nb 316) 1950 Tullkryssare TV13 (Nb 317) 1950

1950 byggdes tre tulljakter vid Örlogsvarvet i Karlskrona TV11, TV12 och TV13.

Fartygen byggdes i Hondurasmahogny på stålspant enligt samma koncept som Minsveparen M22, som sjösattes nio år tidigare.

Tekniska Data

Längd           21,3 m

Bredd           3,85 m

Djupg             1,6m

Depl             ca 38 ton

Fart               15 knop

Maskiner       2x Scania DS 816, 220

TV11

Tv 11 i Karlskrona i bakgrunden minsveparen HMS Bredskär (59) ur Arholmaklassen

012uN2W3ho7a

 Tv 11 under utrustningsfas 1950 före sjösättning

 012uMXWY14UP

Lagerlägen för propelleraxlar bearbetas

Lägg märke till kopparförhydringen under vattenlinjen som var vanlig på träbåtar

 012uMXWXzPS9

Interiör från maskinrum

012uMXWXzPfU[1]

Akterdäcket TV 13

012uMXWXzPWf

En av tulljakterna vid varvet i Karlskrona 1950 (i bakgrunden två pansarskepp)

Pansarskeppen i bakgrunden är sannolikt Drottning Victoria och Dristigheten, som båda kom att bli skjutmål och som VHFK senare kommer presentera.

TV 11 återfanns i Marbella 1973 med namnet Santa Maria.

Se artikeln i Sydkusten.

https://www.sydkusten.es/sk/71/a/379/-tv11-blev-santa-maria/

TV 13 som  stationerades i Härnösand   och utrangerades 1973 , återfanns av en av VHFK läsare 2002 i Södertälje  med namnet Argus.

TV 13 med namnet Argus  i Södertälje 2002