Skeppsgosse briggarna HMS Gladan (Nb 239) 1857, HMS Snappopp (Nb244) 1860, HMS Skirner (Nb 250) 1867 och HMS Falken(Nb 255) 1877

HMS Gladan (Nb 239) 1857

Gladan byggdes som lastbrigg helt i trä på Örlogsvarvet i Karlskrona och sjösattes 1857 som varvets nybygge nummer 239. Hon användes bl.a. för att hämta den s.k. Nordenskjöldska järnmeteroiten på Discoön vid Grönlands västkust. 1872-1873 deltog hon i polarexpeditioner och gjordes om till övningsfartyg för skeppsgossar 1881. Hon kom att segla fram till 1924 då hon utrangerades och användes som omklädningslokal för varvsarbetare.

År 1942 sjönk fartyget, varefter hon sprängdes av dykare och höggs upp.

 

Skeppsgossebriggen Gladan

Tekniska data

Längd                                                        28,4 m

Bredd                                                        8,16 m

Djupgående                                             3,06 m

Deplacement                                              310 ton

Bestyckning                                               2 st mindre kanoner

Besättning:                                                 77 man

Besättningen bestod av:

Fartygschef

Två officerare

Uppbördsstyrman

Uppbördsskeppare

Läkare/Sjukvårdare

Kock

60 skeppsgossar

Kronoredden

Skeppsgossebriggarna Gladan, Falken och Skirner och Snappopp på kronoredden i Karlskrona

Efter avriggning användes det gamla skrovet som omklädningsbarack.

Gladan Kaj

Gladan vid utrustningskajen söder om Gamla mastkranen 1938

Den kanske mer kända Stockholmsbriggen Tre kronor af Stockholm byggdes efter “gamla” Gladans ritningar.

tre-kronor[1]

Briggen Tre Kronor som byggts på Gladans ritningar

HMS Snappopp (Nb244) 1860

HMS Snappopp byggdes som ett övningsfartyg för skeppsgosseutbildningen vid Karlskrona Örlogsvarv 1860. Detta var den andra briggen i Svenska Flottan som fick namnet Snappopp.

Snappopp

Skeppsgossebriggen HMS Snappopp

Tekniska data

Längd                                                        20,2 m

Bredd                                                        5,3m

Djupgående                                               2,4m

Deplacement                                              80 ton

Bestyckning                                               6×1 punds kanoner 1879, 2-1 p

Besättning                                                  Befäl +48 skeppsgossar

Fr. o. m. 1886 upptages ingen bestyckning för skeppsgossebriggarna.

HMS Skirner (Nb 250) 1867

HMS Skirner byggdes som ett övningsfartyg för skeppsgosseutbildningen vid Karlskrona Örlogsvarv 1867.

skirner

Skeppsgossebriggarna Snappopp och Skirner

Tekniska data

Längd                                                        18,9 m

Bredd                                                        6,1m

Djupgående                                               2,4m

Deplacement                                              79 ton

Bestyckning                                               4 x 1 punds kanoner, 2 x 3 punds kanoner

Besättning                                                  Befäl +48 skeppsgossar

12824067-Sc7QZ[1]

Skeppsgossar i färd med att beslå ett röjelsegel.

HMS Falken(Nb 255) 1877

Falken byggdes helt i trä på Örlogsvarvet i Karlskrona och sjösattes 1877 som varvets nybygge nummer 255.

HMS_Falken_(1877)

Övningsbriggen HMS Falken

Skeppsgossebriggen Falken byggdes år 1877 på Karlskronas Örlogsvarv. Hon strandade i bränningarna vid Svanesund (Orust) 1918 och många trodde hon var förlorad. Hon räddades dock och seglade i skeppsgosseavdelningen fram till 1939. Hon såldes till en privatperson 1943 och vidare till en tysk 1947. Med 21 personer ombord, flera svenskar, men de allra flesta var flyktingar från de Baltiska staterna och Tyskland lämnade Falken Sverige i december samma år. Efter en strapatsrik resa kom fartyget till Buenos Aries(Argentina) i juli 1948. Därefter ändrades hon om till lastfartyg. Den 9 maj 1967 förliste hon i Valparaisos hamn (Chile).

Briggen HMS Falken var det fjärde fartyget i Svenska Flottan med detta namn. De tre tidigare var:

HMS Falken (1689), lätt fregatt sjösatt 1689.

HMS Falken (1703), fregatt sjösatt 1703  i Karlskrona (Nb 48)

HMS Falken (1755), fregatt sjösatt 1755.

Tekniska data

Längd                                                        23,69 m

Bredd                                                        6,23 m

Djupgående                                               2,42 m

Deplacement                                              110 ton

Bestyckning                                               4 x 1 punds kanoner, 2 x 3 punds kanoner

Besättning                                                  Befäl +50 skeppsgossar

 

Briggen Falken samt en Ångslup och en Kanonbåt på kronoredden i Karlskrona

Falken[1]

HMS Falken någon gång under 1920 eller 1930-tal