Marinens Poliskår, en kår som försvunnit

I år är det 44 år sedan  Marinens poliskår som organisation upphörde i samband med tjänsteställningsreformen i försvaret den 1/7 1972.

Redan på 1850-talet utreddes frågan om en särskild poliskår för bevakning av Örlogsvarvet i Karlskrona. Då som nu kunde utredningar ta tid för inte förrän den 1 januari 1873 bildades Flottans poliskår och därefter tog det cirka 2 år att formera kåren.

Till en början tillsattes en kommissarie och en mindre grupp konstaplar, som i direkt samarbete med redan befintlig vakt skötte varvsbevakningen. Kåren utökades efter hand och när den var som störst, bestod den av 27 man. Efter 1925 års försvarsbeslut, minskades kåren successivt genom naturlig avgång och genom överföring till övergångsstat till 9 man. I 1936 års försvarsbeslut fann man det vara nödvändigt att på nytt utöka kåren, nu till 23 man. När kåren upphörde 1972 bestod den av 24 man.

Kåren var underställd Ekipagemästaren och som chef fungerade en överkonstapel tillika poliskommissarie och till sitt förfogande hade han en biträdande överkonstapel samt ett antal inspektionskonstaplar och konstaplar. Inspektionskonstapel var en titel som tidigare förekom i den civila poliskåren.

Namnet Marinens poliskår fastställdes den 1 januari 1937.

Den första poliskommissarien vid kåren var en överkonstapel från Stockholms poliskår. Sökande till de nya polistjänsterna i Flottans poliskår kom från tidigare poliser, lantbrukare, kronolänsmän, matroser i flottan, fyrvaktare postiljoner m fl. yrken.

I början av 1900-talet hade kåren gemensam chef med den civila poliskåren i Karlskrona. Han hette Mårtensson och hade dessförinnan varit landsfiskal.

1925 års försvarsbeslut förutsatte att kåren fortsättningsvis skulle rekryteras med högbåtsmän från flottan och ges en mer militär prägel. Endast två högbåtsmän sökte till kåren, men tjänsten på örlogsfartygen lockade tydligen mer för deras anställningstid blev kort.

Varvspolisen tillhörde den civilmilitära personalen och räknade tjänsteställning som förvaltare (poliskommissarien), flaggunderofficer (bitr överkonstapel), inspektionskonstapel) och underofficer av 2. graden (konstapel).

På 1950-talet gjordes en överenskommelse med statens polisskola att varvspolisen skulle ha tillträde till konstapels- och befälsutbildning. Därefter rekryterades endast personal med polisutbildning men först 1962 fastställde Chefen för Marinen att anställda vid kåren skulle ha polisutbildning.

I samband med 1972 års tjänsteställningsreform bestämdes att Marinens poliskår skulle upphöra. Tjänsterna överfördes till plutonsofficerskåren och dit erbjöds också arvspoliserna transport. De äldsta fick bli kvar på övergångsstat, däribland ovan nämnde Edvin Pettersson. När han gick i pension 1980, försvann kåren för gott. Den siste poliskommissarien hette Ragnar Fredriksson.

I samband med kårens upplösning gick de flesta över till plutonsofficerskåren och erbjöds därvid utbildning som möjliggjorde annan tjänst i flottan. Några övergick till civila polistjänster och några försvann ut i det civila livet-

När kåren inrättades var huvuduppgiften att bevaka varvsområdet samt att förhindra stölder från varvet. Efter hand utökades uppgifterna till alla de uppgifter som åvilar bevakningspersonal. Ända fram till 1980 sköttes även bevakningen av ”17-ons port”, dåvarande huvudingången till Karlskronavarvet.

Från 1873 fram till nedläggningen 1972 tjänstgjorde sammanlagt 192 varvspoliser vid marinen i Karlskrona.

En svår olycka drabbade poliskåren i Karlskrona den 31 augusti 1914, då fyra konstaplar ur kåren drunknade i samband med en båtolycka under en fisketur.

När Marinens poliskår drogs in 1972 gick en epok vid Marinen i Karlskrona i graven. Kåren hann aldrig fira sitt 100-årsjubileum, det fattades 6 månader för detta. (klicka gärna på bilderna så blir de mycket skarpa)

Bild 1-korr2

Varvspolisen i Karlskrona 1895 framför Skeppsgossekasernen

Övre raden: Johan Petter Olsson, August Månsson, Anders Sjöberg, Gustaf Adolf Pettersson, Fredrik Vilhelm Frisk

Mellanraden: Bror Folke Magnus Elmberg, Frans Oscar Qvalman, Axel Vilhelm Wintzell, Johan Alfred Svensson, August Forsberg, Magnus Algot Viberg, Niklas Gustaf Bruhn

Sittande: Anton Herman Lind, ök Carl Gustaf Offerman, ök Karl Gustaf Ekegren, poko Anders Mårtensson, ök Christian Alfred Johansson, Carl Ludvig Wintzell, Jonas Petter Pettersson

Från den första uppsättningen 1/1 1873 är två med på kortet, överkonstapel Karl Gustaf Ekegren och konstapel Jonas Petter Pettersson

Bild 2- korrVarvspolisen i Karlskrona utanför Högvakten 1930

Övre raden: Carl Albert Carlsson, Harry Erik Reinhold Klint, Karl August Andersson, Axel Herman Lagerström, Knut Robert Nord, David Amando Larsson, Anders Reinhold Gustafsson

Mellersta raden: Karl Albert Maifält, Martin Åkesson, Johan Martin Pettersson, Frans Otto Nilsson, Charles Konstantin Brusquini, Thure Mauritz Lignell, Mårten Wilhelm Willstrand

Sittande: Johan Oscar Lindström, ök Karl Viktor Lundgren, poko Magnus Algot Viberg, ök Carl Gottfrid Malm, Carl Teodor Lindahl, David Emil Liljegren

Bild 3 - kopia

 

Varvspolisen i Karlskrona utanför Högvakten 1940

Övre raden: Carl Albert Carlsson, Göte William Svensson, Olle Gustav Arne Lindahl, Ture Einar Bergendorff, Sigurd Karlsson, Ragnar Waldemar Fredriksson, Erik Sture Lennart Dorch, Sture Engelbrekt Déman

Mellersta raden: David Amando Larsson, Anders Reinhold Gustafsson, Karl August Andersson, Axel Herman Lagerström, Mårten Wilhelm Willstrand, Knut Robert Nord, Helge Wilhelm Andersson, Eve Bertil August Linder

Sittande: Martin Åkesson, Carl Teodor Lindahl, ök David Emil Liljegren, poko Karl Viktor Lundgren, Frans Otto Nilsson, Johan Martin Pettersson, Karl Albert Maifält

Bild 4-korr1

Varvspolisen i Karlskrona utanför Högvakten den 7 april 1946

Övre raden: Hans Egon Welin, Bengt Olof Dreifaldt, Erik Bertil Olsson, Eve Bertil August Linder, Sture Engelbrekt Déman, Nils Börje Norling, Arvid Fritz Emanuel Arvidsson, Erik Sture Lennart Dorch, Folke Sigfrid Gerhard Grym

Mellersta raden: Axel Herman Lagerström, Ture Einar Bergendorff, Göte William Svensson, Carl Albert Carlsson, David Amando Larsson, Helge Wilhelm Andersson, Olle Gustaf Arne Lindahl, Knut Ivar Lennart Johansson

Sittande: Anders Reinhold Gustafsson, ök Mårten Wilhelm Willstrand, poko Karl Albert Maifält, kommendörkapten K Posse (Ekipagemästare), ök Ragnar Waldemar Fredriksson, Karl August Andersson, Knut Robert Nord

Bild 5-korr

Varvspolisen i Karlskrona i Modellsalen februari 1964

Övre raden: Konstaplarna, Bengt Persson, Stig Sjöberg, Jan-Olof Bergström, Lars-Göte Larsson, Sven Jönsson, Karl-Erik Wellbring, Åke Björkman och Göran Sjösvärd

Mellersta raden: Konstaplarna Lars Franke, Lennart Johansson (Skärming), Arne Karlsson, Edvin Pettersson, Sten Olsson, Åke Wellbring och Einar Holgersson

Sittande: Inspektionskonstaplarna Tage Karlsson, Fritz Arvidsson, biträdande överkonstapel Einar Bergendorff, poliskommissarie Ragnar Fredriksson, inspektionskonstaplarna Sture Déman och Knut Johansson

Sista passet. Edvin Pettersson vid 17s port den 3o september 1980

Edvin Petterson i fin vit uniform den sista tjänstgöringsdagen de 30 september 1980

Här följer en sammanställning över varvspoliser genom tiderna som tagits fram av Olle Melin:

Namn Född I tjänst
Karl Gustaf Ekegren 7/5 1838 1873 – 1901
Carl Victor Pettersson 14/9 1836 1873 –
Johan Axel Röing 21/8 1839 1873
Anders Fritjof Pettersson 27/2 1845 1873 – 1880
Klaes August Svensson 7/7 1854 1877
Klaes Fridolf Blomgren 6/10 1843 1873 – 1878
Olof Frans Ludvig Rörström 14/7 1834 1873 –
Jonas Petter Pettersson 22/1 1841 1873 – 1906
Otto Jonsson 23/1 1842 1873 – 1877
Sven August Håkansson 15/8 1845 1873 –
Adolf Ehrnström 3/2 1844 1873 – 1911
Petter Abrahamsson 24/3 1847 1873
Axel Wilhelm Malmbeck 2/8 1847 1873 –
Carl Gustaf Offerman 13/1 1843 1873 –
Per Johan Pettersson 25/11 1841 1873 – 1874
Fredrik Adam Samuel Sohlberg 12/8 1843 1873
Olof Frans Ludvig Rörström 14/7 1834 1873 –
Fredrik Arvid Klintorp xx 1873 – 1874
Petter Olsson 22/3 1845 1873 – 1876
Gustaf Håkansson 6/2 1845 1873 – 1881
Otto Leopold Vessgren 5/5 1844 1873 – 1874
Carl Adolf Vilhelm von Ehrenheim 1/5 1838 1873
Per Söderlund 7/7 1845 1873 – 1874
Anton Herman Lind 24/11 1849 1874 – 1905
Axel Vilhelm Wintzell 18/10 1849 1874 – 1914
Carl Ludvig Wintzell 29/11 1849 1874 -1904
Bror Folke Magnus Elmberg 4/2 1844 1874 – 1911
Per Johan Andersson 31/1 1845 1874 – 1879
Johan Fredrik Nilsson 11/11 1843 1874 – 1876
Axel Ferdinand Agge 11/8 1847 1874 – 1878
Sven Johan Hjortsberg 18/12 1852 1874 – 1877
Anders Sjökvist 29/10 1845 1874 – 1886
Johan Alfred Ågren 31/5 1841 1875
Adolf Fredrik Rundkvist 20/6 1849 1874 – 1880
Elof Karlsson 21/9 1850 1876 – 1879
Karl Teodor Vestfelt 9/11 1849 1876 – 1886
Ernst Gustaf Agge 2/3 1850 1875 – 1888
Frans Oscar Mattsson 13/9 1851 1877 – 1879
Carl Johan Hinriksson 20/9 1845 1879
Johan August Berg 11/12 1846 1880 – 1887
Otto Ferdinand Pettersson 27/10 1845 1876 – 1880
Christian Alfred Johansson 30/12 1855 1879 – 1903
Nils Nilsson 28/8 1856 1880 – 1895
Carl Robert Hallberg 28/1 1863 1887 – 1890
Olof Engdahl 25/9 1856 1879 – 1881
Gustaf Fredrik Tilosius 25/6 1844 1881 – 1882
Herman Rudolf Forsberg 8/8 1851 1882 – 1910
Leopold Konrad Moberg 21/10 1849 1882 – 1886
Axel Fredrik Ahlqvist 12/11 1853 1877 – 1880
August Forsberg 21/11 1857 1880 – 1922
Viktor Vilhelm Jansson 7/4 1845 1880 -1882
Petter Andersson 14/8 1854 1878 – 1887
Karl Oscar Bökelund 24/10 1855 1877 – 1880
Sven Nilsson 8/6 1848 1880 – 1882
Carl Fredrik Nyman 27/4 1856 1878 – 1879
Johan Peter Olsson 24/6 1850 1879 – 1916
Fritz Vilhelm Möller 2/11 1855 1881 – 1899
Frans Oscar Qvalman 31/12 1858 1880 – 1899
Anders Mårtensson 12/10  1856 1886 – 1919
August Månsson 8/8 1882 – 1914
Fredrik Vilhelm Frisk 6/4 1851 1884 – 1896
Frans Sandin 27/3 1858 1886 – 1908
Hjalmar Persson 10/5 1865 1888 – 1893
Gustaf Adolf Pettersson 3/7 1863 1890 – 1902
Magnus Algot Viberg 10/12 1868 1891 – 1933
Niklas Gustaf Bruhn 11/8 1862 1887 – 1914
Ernst Mauritz Leonard Lindkvist 4/8 1874 1896 – 1899
Anders Sjöberg 3/10 1871 1895 – 1907
Per Mauritz Borén 20/11 1876 1901 – 1914
Henrik Edvard Berg 17/5 1875 1901 – 1914
Johan Alfred Svensson 27/8 1872 1894 – 1914
Ernst Alfred Sjödahl 24/9 1871 1898 – 1899
Karl Hjalmar Svensson 23/12 1883 1905 – 1926
Adolf Valfrid Johansson 28/12 1874 1900 – 1902
Klas Hjalmar Gullander 16/8 1878 1900 – 1901
Johan Manfred Sundin 26/10 1878 1900 – 1901
David Bernhard Olsson 3/3 1876 1900 – 1901
Sven Emil Joelsson 7/6 1877 1903 – 1905
Klaes Edvard Johansson 28/8 1864 1890 – 1891
Klaes Algot Kjellberg 5/8 1868 1890 – 1891
Frans Oscar Edvard Ågren 30/5 1870 1890 – 1891
Oscar Gasslander 27/7 1869 1890 – 1891
Olof Theodor Fransson 24/12 1882 1907
Karl Viktor Lundgren 23/4 1877 1902 – 1941
Carl Teodor Lindahl 25/1 1881 1902 – 1944
Carl Gottfrid Malm 9/11 1875 1902 – 1940
Johan Oscar Lindström 1/6 1883 1905 – 1939
David Henning Johnsson 3/12 1886 1907 – 1908
David Emil Liljegren 4/3 1881 1907 – 1944
Frans Otto Nilsson 19/12 1882 1908 – 1944
Johan Martin Pettersson 2/4 1885 1908 – 1946
Charles Konstantin Brusquini 17/7 1886 1909 – 1938
Carl Algot Thorngren 16/10 1884 1909 – 1910
Erik Albert Jonsson 3/5 1883 1909 – 1910
Thure Mauritz Lignell 2/3 1888 1910 – 1933
Harry Erik Reinhold Klint 21/2 1892 1914 – 1937
Nils Edvin Ossian Svanstein 29/5 1893 1916 – 1926
Viktor Herman Bengtsson 31/12 1889 1915
Olof Hjalmar Arvid Fransson 5/8 1891 1918 – 1926
Erik Gunnar Håkansson 18/3 1893 1918 – 1926
Gustaf Adolf Andersson 10/12 1894 1922 – 1926
Martin Åkesson 31/3 1884 1909 – 1944
Karl Albert Maifält 20/12 1885 1909 – 1946
Mårten Wilhelm Willstrand 16/3 1887 1910 – 1947
Anders Reinhold Gustafsson 4/10 1886 1911 – 1947
Karl August Andersson 5/2 1887 1914 – 1947
Knut Robert Nord 30/12 1889 1914 – 1950
Axel Herman Lagerström 12/7 1888 1914 – 1948
David Amando Larsson 11/11 1889 1914 – 1948
Carl Albert Carlsson 5/5 1893 1918 – 1950
Eve Bertil August Linder 12/2 1909 1934 – 1947
Ture Einar Bergendorff 9/9 1910 1934 – 1970
Göte William Svensson (Falkman) 3/1 1911 1936 – 1949
Ragnar Waldemar Fredriksson 10/7 1913 1937 – 1973
Olle Gustav Arne Lindahl 6/6 1912 1937 – 1959
Helge Wilhelm Andersson 5/6 1905 1938 – 1965
Sture Engelbrekt Déman 7/12 1908 1938 – 1969
Erik Sture Lennart Dorch 3/6 1914 1939 – 1951
Sigurd Karlsson 22/6 1915 1940 – 1941
Knut Ivar Lennart Johansson 29/5 1910 1941 – 1970
Nils Börje Norling 13/8 1908 1941 – 1968
Folke Sigfrid Gerhard Grym 21/4 1918 1944 – 1951
Erik Bertil Olsson 22/2 1919 1944 – 1954
Arvid Fritz Emanuel Arvidsson 17/6 1921 1944 – 1971
Bengt Olof Dreifaldt 24/12 1923 1945 – 1949
Hans Egon Welin 3/6 1917 1945 – 1954
Harry Edvin Bengtsson 27/6 1922 1946 – 1948
Erik Göte Westerlund 4/3 1920 1947 –
Åke Percy Holmberg 17/1 1915 1947 – 1960
Tage Bertil Karlsson 2/8 1913 1947 – 1973
Hans Oscar Hjalmar Stenrudh 4/8 1920 1947 – 1948
Åke Otto Ericsson 20/5 1920 1948 –
John Hilding Östanbäck 21/2 1923 1948 – 1949
Birger Videll Larsson 12/5 1923 1948 – 1960
Tage Ivar Jartelius 10/2 1915 1949 – 1970
Karl-Erik Bertil Wellbring 22/2 1924 1949 – 1972
John Ivan Emanuel Nilsson 23/5 1916 1949 – 1963
Lars Ivar Wellbring 2/11 1926 1949 – 1963
Magnus Lennart Aldheden 22/4 1922 1949 – 1955
Sven Gunnar Sigurd Lantz 10/1 1916 1950 – 1957
Stig Erik Brislöv 8/9 1926 1950 – 1954
Edvin Pettersson 15/9 1920 1950 – 1980
Bror Hartvig Nestlander 23/7 1926 1950 – 1966
Lars Göran Ivar Hall 30/4 1927 1950 – 1955
Åke Georg Bizzozero 23/12 1923 1952 – 1956
Oskar Natanael Eideberg 19/9 1922 1952 – 1967
Knut Åke Arnold Wellbring 9/10 1921 1952 – 1972
Olof Gustaf Håkansson 19/12 1928 1953
Erik Sigvard Rosvall 27/7 1930 1953 – 1956
Karl-Erik Friberg 20/12 1923 1953 – 1954
Bo Göran Robert Zettergren 7/2 1928 1954 – 1956
Stig Rune Lundgren 28/6 1927 1954 – 1956
Sven Bengt Gösta Jönsson 23/10 1924 1954 – 1972
Sten Axel Gunnar Olsson 8/10 1934 1956 – 1972
Einar Karl Lennart Holgersson 8/1 1929 1956 – 1972
Stig Lennart Johansson (Skärming) 7/12 1929 1957 – 1972
Sture Gustaf I Sunesson 30/12 1928 1957
Lars Göte Larsson 24/7 1921 1957 – 1972
Erik Sven Olof Cederholm 1/8 1926 1958 – 1962
Karl-Erik Herbert Gustafsson 13/4 1938 1958 – 1959
Bengt Göran Ingmar Persson 18/9 1932 1960 – 1972
Arne Gunnar Karlsson 7/12 1935 1962 – 1963
Arne Karl Filip Palm 28/8 1937 1963 – 1964
Jarl Ingvar Alfonsson 28/8 1937 1963 – 1964
Rolf Pettersson 26/3 1937 1963 – 1964
Carl Göran Sjösvärd 7/1 1942 1963 – 1969
Karl Åke Lennart Björkman 7/7 1942 1964 – 1972
Nils Einar Peter Kemfors 28/2 1941 1964 – 1967
Lars Viktor Rickard Nordhammer 16/6 1942 1965 – 1967
Bo Sven-Ove Mattisson 27/11 1944 1966 – 1972
Lars Arne Franke 28/6 1941 1965 – 1972
Paul Ingvar Franke 30/11 1945 1966 – 1972
Sven Erik Holgersson 13/5 1943 1967 – 1970
Stig Lennart Sjöberg 12/12 1945 1968 – 1969
Ulf Lennart Alexandersson 30/8 1946 1968 – 1972
Jan Olof Bergström 29/7 1939 1968 – 1972
Roy Christer Henry Weidlitz 24/12 1947 1969 – 1972
Percy Ekelund 4/12 1943 1969 – 1972
Bo Morgan Fregell 30/7 1948 1969 – 1972
Kurt Sonny Fransson 28/7 1943 1969 – 1972
Mats Friman 24/3 1949 1970
Lars Erik Johansson 8/11 1940 1970 – 1972
Roland Arvidsson 28/8 1949 1970 – 1972
Kenneth Mattsson 19/11 1945 1970 – 1972
Evert Berggren 13/7 1950 1970 – 1971
John Tommy Hedberg 8/8 1949 1971 – 1972
Mats Sören Schiöler 29/5 1945 1971 – 1972
Åke Magnus Arvid Lagström 7/12 1948 1970 – 1971
Bo Gustav Fabian Johansson 5/6 1942 1972