Lotsbåtarna Ronneby II (Nb 335) 1959, Väderöarna (Nb 336) 1959, Simrishamn (Nb 337) 1959, Ystad (Nb338) 1959, Sandhamn (Nb339) 1959, Rommelsö (Nb340) 1959 och Havstensund (Nb 341) 1959

1958 års försvarsbeslut innebar kraftiga reduktioner för marinen och för att skapa ersättningsarbeten togs en rad civila jobb. Av varvets arbetsstyrka som då var ca 1650 man sysselsattes ca 400 man med civila jobb. Det totala antalet anställda vid varvet vid denna ca 2000 man.

Johan Schreil, som var VD vid Marinverkstäderna vid denna tid, skrev att detta var den största krisen i Marinverkstädernas historia.

”För att ernå civilproduktion i väsentligt större omfattning än hittills, är det nödvändigt att de grundläggande organisatoriska och ekonomiska problemen löses.”

Detta blev signalen till regeringen om att skapa civilt bolag Karlskronavarvet AB, skiljt från Svenska Försvaret och som stod på egna ben.

För Kungliga Lotsstyrelsens räkning byggdes vid Marinverkstäderna1959 i Karlskrona sju lotsbåtar. Båtarna tillverkades i stål och lättmetall enligt Fartygsinspektionens fordringar.

Skroven byggdes helsvetsade i stål medan styrhytten och maskinkappen byggdes i lättmetall. Båtarna var även isförstärkta.

012uN2W3iUXt[1]

Sjösättning av Ronneby II vid Drottninghallskajen

Tekniska data

Längd                                  11,55 m

Bredd                                  3,90 m

Djupgående                         1,5 m

Maskineri                             6 cylindrig marindiesel Scania D645 på 153 hk.

 

Lotsbåten Ronneby II under produktion i en av de gamla verkstadshallarna

 012uN2W3iUcF[1]

Lotsbåten Ronneby II i kranen för sjösättning

 

Två lotsbåtar under byggnad vid Drottninghallskajen

Sjösättning lotsbåten Sandhamn

 

Lotsbåten Rommelsö i hemmahanen vid Rommelsö 1959 (Lennart Hedlunds saml.)

 

Lotsbåten Rommelsö i hemmahanen vid Rommelsö 1959 (Lennart Hedlunds saml.)

 

Lotsbåt 36 (Rommelsö) var i tjänst mellan 1959-1985. Här med namnet Altskär i Vaxholm  (Foto Tug boats)

1960 flyttades Rommelsö till Umeå för att samma år flyttas vidare till Slite lotsplats på Gotland.

Rommelsö såldes 1987 till Stockholms Kustartilleriförsvar och av dem döpt till Altskär.

Efter kustartilleriets nedläggning 2000 finns hon nu i Vaxholm hos Waxholm Taxi AB

De övrigas öden är okänt.