Jägarenklassen  (1932-1934)

I Karlskrona på Örlogsvarvets stapelbädd i stora verkstadsbyggnaden sjösätts 1932 nybygge nr 299, vedettbåten Jägaren. Tidigare under året hade jagaren Klas Uggla sjösatts. Sjösättningarna var på sitt sätt unika, eftersom det då var 22 år sedan ett övervattenstridsfartyg sjösattes på varvet, torpedbåten Vesta 1910. Man hade dock byggt två fartyg åt kustartilleriet under tiden, minutläggaren 9 år 1912 och motorpråmen Sjöhästen 1918. Men å andra sidan hade man under perioden byggt 10 ubåtar.

Jägaren var nr 1 i en serie om 4 vedettbåtar som Örlogsvarvet byggde som ett resultat av utredningen ”Ersättningsbyggnad för flottan”. Kontrakt om byggena skrevs 1930.

I rask följd sjösattes Kaparen och Snapphanen 1933 samt Väktaren 1934.

I maj 1935 var Jägaren klar att ingå i Kustflottan och från början avsågs fartygen som minsvepare. För detta ändamål var fartygen mindre lämpade. De var svårmanövrerade med endast en propeller och akterdäcket var mindre bra för svepverksamhet. De var dessutom mycket grundgående. Visserligen moderniserades fartygen successivt, men blev ändå aldrig lyckade.

Under andra världskriget tjänstgjorde fartygen i huvudsak som konvoj- och eskortfartyg och gjorde liksom övriga enheter ur flottan ett verkligt gediget arbete. Fartygen hölls i regel samman i andra vedettbåtsdivisionen.

Krigsbesättningen utgjordes av tre officerare, åtta underofficerare och 34 underbefäl och meniga.

Efter kriget fortsatte fartygen som vedettbåtar, tills de utrangerades 1959. Jägaren blev målfartyg och såldes därefter som skrot.

 

Jägarenklassen HMS Jägaren , HMS Kaparen, HMS Snapphanen och HMS Väktaren

Tekniska data

Längd                                  52 m

Bredd                                  6,0 m

Djupgående                         1,85 m

Deplacement                        250/310 ton

Maskin                                De Laval Ångturbiner, 3600 hk

Fart                                     23 knop

Bestyckning

2 x 75 mm/53cal. Bofors kan. M/12

2 x 25 mm/64cal. Bofors akan M/32

1 x 8mm/75,8cal. lvksp M/36

2 x sjunkbombskastare

2 x sjunkbombsfällare

Paravansvep

 

HMS Jägaren (Nb 299)

HMS Jägaren sjösattes 1 december 1932 på Karlskronavarvet och var i tjänst till 1 januari 1959.

 Kaparen

HMS Kaparen (Nb300)

HMS Kaparen sjösattes 3 mars 1933 och var i drift till 1 januari 1959.

Snapphanen

HMS Snapphanen (Nb301)

HMS Snapphanen sjösattes 2 november vid Karlskronavarvet 1934 och var i drift till 1 januari 1959.

HMS Snapphanen såldes 1959 för 50,000 kr till Guatemala som landets första stridsfartyg och fick namnet José Fransisco Barrundia. För att förbättra stabiliteten skars mast och övre brygga ner. Kanonerna försågs med sköldar. Eftersom fartyget inte hade aktionsradie för atlantöverfarten skedde detta genom bogsering av det Guatemalesiska handelsfartyget Gran Lempira.

Fartyget togs i Guatemalas tjänst i juni 1959.

Snapphanen skrotades 1979.

 

HMS Väktaren (NB 302)

HMS Väktaren sjösattes 25 april vid Karlskronavarvet 1934 och var i drift till 1 januari 1959.