Jagare byggda vid örlogsvarvet i Karlskrona som fick namnet ”Karlskronavarvet AB” den 1 juli1961.

Nedanstående bilder och filmer vill återge lite om de Svenska jagarnas öden och äventyr, vilka var en stark länk i Sveriges flotta under gångna tider. Speciellt fokus har lagts på de som byggdes och utrustades på varvet i Karlskrona. En jagare som byggdes på Karlskronavarvet innan serien med stadsjagare var Klas Uggla, (J4) som fick ett sorgligt slut i Hårsfjärdskatastrofen den 17 september 1941.

Stadsjagarna

Stadsjagarna byggdes på följande varv och var i tjänst mellan:

HMS Göteborg (J5)            (Götaverken Göteborg)                             1936-1958

HMS Stockholm (J6)         (Karlskronavarvet)                                    1937-1964        (Nb 303)

HMS Malmö (J7)                (Eriksbergs varv Göteborg)                      1939-1964

HMS Karlskrona (J8)        (Karlskronavarvet)                                   1940-1974        (Nb306)

HMS Gävle (J9)                 (Götaverken Göteborg)                              1937-1964

HMS Norrköping (J10)      (Eriksbergs varv Göteborg)                   1941-1968

HMS Visby (J11)                (Götaverken Göteborg)                               1943-1982

HMS Sundsvall (J12)         (Eriksbergs varv Göteborg)                     1942-1982

HMS Hälsingborg (J13)    (Götaverken Göteborg)                            1943-1978

HMS Kalmar (J14)             (Götaverken Göteborg)                              1944-1978

Jagaren Klas Uggla (Nb298) börjades byggas på örlogsvarvet i Karlskrona 1928 och sjösattes18 juni 1931, men levererades först 1936.

Klas uggla

Jagaren Klas Uggla

Längd                                  92,4 m

Bredd                                  8,9 m

Djupgående                         3,7 m

Deplacement                        992 / 1020 ton

Fart                                     36 knop

 

Klas Uggla i skrovhallen i Karlskrona före sjösättning 1931

(bildarkiv Sjöhistoriska museetSjöhistoriska museet)

 

Sjösättningen av jagaren Klas Uggla 18 juni 1931 vid Karlskrona örlogsvarv.

(bildarkiv Sjöhistoriska museetSjöhistoriska museet)

 

Horsfjärdskatastrofen den 17 september 1941 där jagarna Göteborg, Klas Horn och Klas Uggla gick under efter att torpedtuber exploderat. (bildarkiv Sjöhistoriska museet

Klas Uggla bärgades men utrangerades och skrotades direkt.

Jagaren Stockholm

Jagaren Stockholm under gång

Längd                                  94,6 m

Bredd                                  9 m

Djupgående                          3,2 m

Deplacement                        1040 / 1200 ton

Fart                                      35 knop

Sjösatt                                 24 mars 1936

I tjänst                                  24 november 1937

Tagen ur tjänst den 1 januari 1964

Jagaren Stockholm 1934

Plåtslagare och svetsare i arbete med ett tvärskeppskott på spantplan till Jagaren Stockholm 1934 på varvet i Karlskrona (bildarkiv Marinmuseum)

Jagaren Stockholm 1936

Jagaren Stockholm klar för sjösättning i mars 1931.

Här uppkilad och klar för sjösättning (bildarkiv Marinmuseum)

 

Sjösättning av Jagaren Stockholm 24 mars 1936 på varvet i Karlskrona (bildarkiv Marinmuseum)

Jagaren Karlskrona

Jagaren Karlskrona under gång

 

Jagaren Karlskrona sjösattes 19 juni 1939 i Karlskrona (bildarkiv Marinmuseum)

 

Jagaren Karlskrona vid varvet i Karlskrona

(i bakgrunden pansarskeppen Drottning Victoria och Gustav V) (bildarkiv Marinmuseum

Landskapsjagarna

Landskapsjagarna (totalt 8) hade följande namn och byggdes på följande varv och var i tjänst mellan åren:

HMS Öland (J16)                                   (Kockums Malmö)                                    (1947-1978)

HMS Uppland (J17)                               (Karlskronavarvet                                      (1947-1979)

HMS Halland (J18)                                (Götaverken Göteborg)                             (1955-1987)

HMS Småland (J19)                               (Eriksbergs varv Göteborg)                      (1959-1984)

HMS Östergötland (J20)                        (Götaverken Göteborg)                         (1956-1982)

HMS Södermanland (J21)                      Eriksbergs varv Göteborg)                   (1956-1982)

HMS Gästrikland (J22)                          (Götaverken Göteborg)                          (1959-1982)

HMS Hälsingland (J23)                         (Eriksbergs varv Göteborg)                   (1959-1982)

Den enda landskapsjagaren som byggdes på varvet i Karlskrona blev Jagaren Upplandsom sjösattes under visa våndor 15 november 1946.

Jagaren Uppland

Jagaren Uppland under gång

 Tekniska data

Längd                                  107,0 / 111,8 m

Bredd                                  11,2 m

Djupgående                         3,4 m

Deplacement                        1880 / 2250 ton

Fart                                     35 knop

Jagaren Uppland  sjösätts vid Karlskronavarvet 15 november 1946

Film visande Jagaren Upplands sjösättning på varvet i Karlskrona

uppland i docka 1948

Uppland i Oscarsdockan 1948 (bildarkiv Marinmuseum)

Jagaren Halland syntes ofta i Karlskrona och användes under två år som långresefartyg som ersättare för HMS Älvsnabben (M01) innan HMS Carlskrona (M04) kom igång. Resorna fick dock göras korta då hennes driftkostnader var höga.

Jagaren Halland syntes ofta i Karlskrona och användes under två år som långresefartyg som ersättare för HMS Älvsnabben (M01) innan HMS Carlskrona (M04) kom igång.

Resorna fick dock göras korta då hennes driftkostnader var höga.

Jagaren Halland1

Jagaren Halland under gång

Historik:

Sjösatt                                 16 juli 1952

I tjänst                                 8 juni 1955 – 30 juni 1987

Skrotad i Spanien

Tekniska data:

Längd                                  121 m

Bredd                                  12,6 m

Djupgående                         5,5 m

Deplacement                        2790 ton (standard), 3400 ton (max)

Maskin                                2 x de Laval ångturbiner, 58 000 hk

Fart                                    35 knop

Räckvidd                             3000 sjömil/20 knop

Besättning                            259 man

 

Anti-ubåtsgranater avfyras från Jagaren Halland

 

 Krevader från anti-ubåtsgranater från Jagaren Halland

Torpedskott Halland

Torpeder avfyras från Jagaren Halland

Som avslutning kan ni se ett par filmklipp om jagaren Hallands sista resa september 1982 med en känd och ödesmättad speakerröst (Hans Villius).

Filmen kan inte visas i sin helhet p.g.a tekniska begränsningar i VHFK hemsida utan vi visar två korta klipp från sista resan för att belysa fartygets förmåga och livet ombord.

Halland sista resan Som avslutning kan ni se ett par filmklipp om jagaren Hallands sista resa september 1982 med en känd och ödesmättad speakerröst (Hans Villius). Filmen kan inte visas i sin helhet p.g.a tekniska begränsningar i VHFK hemsida utan vi visar två korta klipp från sista resan för att belysa fartygets förmåga och livet ombord.