Fregatten Norrköping (Nb 241) 1858

HMS Norrköping var en fregatt i svenska flottan. Hon byggdes på Örlogsvarvet i Karlskrona och var flottans sista seglande fregatt. (1858).

Fregatten Norrköping, blev också det sista fartyget som sjösattes från slipen i Wasaskjulet.

Hennes cert (typ) kan med fog sägas vara slutpunkten på en lång utveckling av örlogsfartyg. Efter Norrköping färdigställdes en segel-ångfregatt, Vanadis (1862 ), och efter henne tillfördes det inte några fregatter till den svenska flottan förrän cirka 100 år senare, då några äldre stadsjagare byggdes om till ubåtsjaktfartyg och då kallades för fregatter och blev förmodligen de sista i Svenska Flottan med denna benämning.

Fartyget sjösattes 21 augusti 1858.

Hon hade en segelyta på 1661 m².

Den 14 september 1861 avgick hon mot USA, via Plymouth och senare S:t Barthélemy i Västindien, bland annat som skydd för svenska handelsfartyg under det amerikanska inbördeskriget.

Fartyget var bestyckad med 32 kanoner. 1866 blev hon modifierad till korvett. De som är intresserade av hur segelfartygens artilleri användes på den tiden kan läsa länken nedan.

Från 1902 användes fartyget som logementsfartyg för Skeppsgossekåren och låg många år i Marstrand.

I Marstrand bodde skeppsgossarna vintertid på Carlstens fästning och på sommaren bodde man ombord på logementsfartyget, korvetten Norrköping

Efter utrangeringen 1936 såldes hon 1939 och blev upphuggen i Torekov innanför Hallands Väderö.

 

Fregatten Norrköping under segel

Tekniska data

Längd                                  45,5 m

Bredd                                  12,2 m

Djupgående                         5.9 m

Deplacement                        1439 ton

Besättning                            ca 300 man

Utrangerad                           1936

Skeppsgossekåren som fanns i Karlskrona delades 1828 upp i två skeppsgossekompanier; 1:a och 2:a kompanierna.

 

Logementsfartyget Norrköping i Marstrand

Logementsfartyget Norrköping i Marstrand från sjösidan

1902 tillkom 3:e kompaniet. 1907 startade även en kår i Marstrand med två kompanier, vilka kallades 4:e och 5:e kompanierna. De två sistnämnda skulle lyda under Stockholms örlogsstation och pojkarna skulle rekryteras till sjömanskåren i Stockholm.” Skeppsgossekåren på Marstrand upphörde 1937 och som institution i Sverige 1939.

sista resan

Korvetten HMS Norrköpings sista färd till Torekov inför upphuggning 1939