Ångkranpråm Nr 4 (Nb 261) år 1884, ångkranpråm Nr 5 (Nb 262) år 1885 och ångkranpråm Nr 9 (Nb 284) år 1912

Under åren 1884 och 1885 byggdes två ångkranpråmar vid Örlogsvarvet i Karlskrona.

1912 byggdes en tredje ångkranpråm, något större än de två tidigare

När KA 2 sattes upp 1902 ärvdes 6 från Carlskrona artillerikår och dess föregångare.

Många av dessa var ålderstigna redan 1902.

De första minutläggarna var ångkranpråmar som byggts för det fasta minförsvaret med start 1875.

Vid KA 2 fanns 1902 ångkranpråmarna Nr 2 och Nr 4, byggda 1875 respektive 1884 och som utrangerades och skrotades i början av 1930-talet.

Från 1920 benämndes ångkranpråmarna för minutläggare. Minutläggaren Mul 9 byggdes 1912 och var i tjänst till 1957.

Ångkranpråm Nr 4 och Nr 5

Ångkranpråm Nr 4 och 5 blev i Kustartilleriets regi Minutläggarna Mul 4 och Mul 5.

Mul 4 stationerades på KA2 i Karlskrona och Mul 5 på Hörningsholm (sedermera KA1) som är södra inloppet till Södertälje kanal.

Mul 4 utrangerades 1934 och Mul 5 1952.

 MUL 4

Ångkranpråm Nr 4 eller som här Minutläggare Mul 4

Tekniska data Ångkranpråm Nr 4 och Nr 5

Längd                                  21 m

Bredd                                  5 m

Djupgående                         1.9 m

Fart                                        6 knop

Deplacement                        108 ton

Utrangerad                           1934 resp. 1952

 Mul 9

Ångkranpråm Nr 9

Ångkranpråm Nr 9 blev i Kustartilleriets regi Minutläggaren Mul 9

Mul 9 stationerades på KA2 i Karlskrona.

Tekniska data Ångkranpråm Nr 9

Längd                                  24 m

Bredd                                  6 m

Djupgående                         1.6m

Fart                                         9 knop

Deplacement                        120 ton

Utrangerad                           1957