Ammunitionstransportbåtar ATB1 (Nb 319), ATB2 (Nb 320), ATB3 (Nb 326), ATB4 (Nb 327)

Under åren 1952-1957 byggdes 4  Ammunitionstransportbåtar vid Marinverkstäderna i Karlskrona:

ATB 1 och ATB 2 med nybyggnadsnummer 319 respektive 320 levererades 1952.

ATB 3 och ATB 4 med nybyggnadsnummer 326 respektive 327 levererades 1957.

Ammunitionstransportbåtarna är kanske inte de man först tänker på då man funderar över vilka militära  fartyg som byggdes på varvet i Karlskrona.

De man tänker på är stridsfartygen såsom jagarna, ubåtarna, robotbåtarna, korvetterna, minsveparna och så vidare, men bakom dem finns en hel uppsjö med andra fartyg som är minst lika viktiga för att förbanden ska vara stridsdugliga och för att övningar ska kunna genomföras.

Några av dessa var ammunitionstransportbåtarna ATB1- ATB4, som byggdes på varvet i Karlskrona på 1950-talet och där  den äldsta kom att vara i drift i  40 år innan den utrangerades.

ATB 1

Bild av modell till ammunitionstransportbåt ATB 1 (Marinmuseets samlingar)

Tekniska data

Längd över allt                                           30.45 m

Bredd                                                              6 m

Djupgående                                                    1,8 m

Deplacement                                                  172 ton

 

 ATB

Ammunitionsbåt ATB1 i Sotens kanel 1981 (foto Peter Karlsson)

amunitionstransportfarty ATB 3 1952

ATB 3 i Karlskrona 1957

ATB 3

ATB 3 i Karlskrona 1957

ATB 1 utrangerades 1992, ATB 2 utrangerades 1993, ATB 3 utrangerades 1986 och ATB 4 utrangerades 1975