RITNINGSPROJEKTET – Att leta guldkorn i en sandhög.

Bakgrund

För att frigöra utrymmen i kontorets källare överlämnade Saab Kockums  tusentals äldre, inaktuella och osorterade originalritningar till Marinmuseum för bedömning. Efter kopiering av ett fåtal ritningar returnerades dock allt på lastpallar.

Saab Kockums och Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona, VHFK, vill medverka till spridning av kunskapen om den historiska och pågående utvecklingen av ytfartyg. I början av 2016 engagerades därför VHFK i ett ideellt arbete med detta. Här redovisas preliminär planering och arbetsläge.

Utgångsläge med 3 krag pallar med rullade ritnings original

Steg 1 – Urval

Inför fortsatt hantering görs först en genomgång av allt material och därefter en kraftig reduktion till ett överblickbart och representativt urval. Ansatsen är att spara en procent av ritningarna och samla resterande 99 % i specialbehållare för destruktion genom Saab Kockums försorg.

Urval 1

Urvalsarbetet startar

DSC_0001

Tusentals original  bortsorteras

Sven-Erik Hellbratt och John Nilsson från VHFK har nu genomfört gallringen. Inriktningen blev att spara originalritningar över olika fartygstypers systemkonstruktion, bland annat generalarrangemang och huvudritningar för skrov, maskin, el, vapen, strids- och eldledning och samband.

Steg 2 – Skanning

De sparade ritningarna skannas kategorivis till PDF-format av Saab Kockums som lämnar en kopia till VHFK på det material som godkänts för publicering på VHFK hemsida.

Steg 3 – Arkivering

VHFK kontaktar Marinmuseum eller Statens Maritima Museer för att få fram en lämplig myndighetsrepresentant till ett kommande möte med Saab Kockums och VHFK om den fortsatta hanteringen av sparade ritningar i original och PDF-format.

DIGITALT ARKIV

I samband med att fotografen Lennart Bergquist pensionerades  donerade varvet cirka 20.000 original foton till Marinmuseum. Alla dessa ingår nu i Marinmuseum/Statens Maritima Museer digitala arkiv men saknar överblick, struktur och sökbegrepp. För att öka nyttan för allmänhet och forskare bör mängden reduceras och återstoden struktureras. VHFK kan medverka till detta.

FOTONEGATIV

Förutom ritningar finns i Saab Kockums tre arkivkabinett med tusentals sorterade fotonegativ av ritningar från tiden före bolagsbildningen 1961, då Örlogsvarvet var en del av Marinen. Krigsarkivet är arkivmyndighet för denna period och kommer att kontaktas av Saab Kockums för överföring av materialet och vidare hantering.

Sorterade fotonegativ från tiden före bolagsbildningen

Exempel på sparade ritningar från KkrV olika konstruktionsavsnitt

VHFK sorterade ut antal ritningar från olika konstruktionsavsnitt på KKRV över en tidsrymd på närmare 100 år uppdelade på Generalarrangemang, Skrov, Inredning &Utrustning, Maskin och El & Elektronik.

Cirka 900 ritningar skannades  och VHFK  fick äganderätt till dessa filer.

Ett flertal ritningar är så välritade att de kan betraktas som rena konstverk.

Man kan i många fall identifiera vem som gjort ritningen genom att bara hastigt titta på den.

Vi vill med dessa visa för eftervärlden några exempel på hur ritningar för de olika verksamhetsområden har sett ut över tid.

Generalarrangemang

Östergötland 19818

Sammanställningsritning Jagare typ Östergötland 1954

Jagarna Halland och Småland Rfm-000564

Sammanställningsritning Jagare Halland och Småland 1952

Jagaren Uppland Rfm-004795

Sammanställningsritning Jagaren Uppland 1945

Statsisbrytaren Thule D-109792

General arrangemang Isbrytaren Thule 1951

Visborg 9000-006820

Avlöpningssläde Minfartyget Visborg 1973

Dipper Dredge Rfm-002776

Generalarrangemang enskope mudderverket Björn 1960

Vessel 403 9000-007164

Generalarrangemang Ro/Ro fartyget NB 403 Breant 1979

Sjöormen 9000-005259

Sjöormen Avlöpningsdiagram

Skonerter D-112821

Skonert typ D

Skrov

Akterspegel (stål), Spica II, 1970

Akterspegel (stål) Spica II, 1970
Axelbärare stadsjagare 1956

Axelbärare Stadjagare 1956
Bordlläggningsexpansion (komposit) Viksten1971

Bordläggningsexpansion (komposit) Viksten, 1971
Midskeppssektion (trä) M57 1955

Midskeppssektion (trä) M57, 1955

Bordläggningsexpansion (trä) M47 1963

Bordläggningsexpansion (trä) M47, 1963

Spantruta Spica II, 1970

Spantruta Spica II, 1970

Inredning &Utrustning

Apparatplacering 1954

Apparatplacering 1954

Bostadsinredning 1956

Bostadsinredning 1956

Karbidlampa 1920

Karbidlampa 1920

Kulventil 1960

Kulventil 1960

Modifierat SLC-arrangemang 1980

Modifierat SLC arrangemang 1960

Spränggranat 1956

Spränggranat 1956

Stickcirkel 1966

Stickcirkel 1966

Talrör1953

Talrör 1953

Vattentät dörr 1971

Vattentät dörr 1971

Maskin

1 Maskinrumsarrangemang 1970

Maskinrumsarrangemang Spica II 1970

1 Rörarrangemang 1972

 Rörarrangemang 1 Spica II 1972

2 Rörarrangemang 1972

Rörarrangemang 2 Spica II ,1972

2 Rörarrangemang 1951

Rörarrangemang Thule 1951

Finregleringsventil 1951

Finregleringsventil,1951

Fläktrum 1973

Fläktrum 1973

Grenrör 1917

Grenrör 1917

Matarventil 1947

Matarventil 1947

Ångpanna 1941

Ångpanna 1941

El & Elektronik.

Eldistributionssystem 1976

Eldistributionssystem Spica II, 1976

Kabelplan för elapparatrum 1972

Kabeplan för elapparatrum Spica II, 1972

Kopplingsschema centralinstrument 1957pdf

Kopplingsschema centralinstrument Jagaren Helsingborg , 1957

Tonsändare 1954

Tonsändare 1954