Sjösättning av ubåten Gripen

1960 är det åter dags för en pampig sjösättning .Det är ubåten Gripen som sjösätts 31 maj.

Ubåten Gripens sjösättning den 31 maj 1960

sjösättning av tankfartyget Sten Ragne

Den 6 juli 1964 sjösattes  vid Karlskronavarvet det dittills största civila nybygget M/T Sten Ragne. Fartyget hade en längd av 55.7 m och ett deplacement av 1040 ton.

Sjösättning av M/T Sten Ragne från den gamla skrovhallen

Sjösättning av ubåtarna Sjöbjörnen och Sjöhästen

1968 sjösattes två ubåtar vid Karlskronavarvet, Sjöbjörnen och Sjöhästen.