Arbetsgrupp-Speljakten

Samtidigt som Chapman under 1700-talet producerade ett stort antal linjeskepp och fregatter byggdes också en s.k. ”speljakt”, som är en nöjesbåt för den tiden.

Speljakten är 8 meter lång och 3,5 meter bred.
En replika av Speljakten har gjorts delvis skrovfärdig vid marinmuseum och kommer nu att färdigställas av Varvshistoriska föreningen i Karlskrona VHFK ute på Lindholmen.

Skeppsbyggaren Fredric Henrik Af Chapman var en svensk skeppsbyggare som gjorde skeppsbyggeriet  till en vetenskap och klassas som den moderna skeppsbyggnadskonstens fader. Han blev viceamiral 1791 och var chef för Karlskrona varvet åren 1782–1793,  då detta var  för den tidens mest toppmoderna varv som  byggdes upp.

Chapmans seriebyggde 1782 – 1785 av 10 linjeskepp och 10 fregatter på stapelbäddarna på örlogsvarvet inne i  och utanför Wasaskjul.

Projekt Speljakten

I samband med att Marinmuseum firade modellkammarens 250 års jubileum år 2002, donerade teknologie doktor Ulf G Lindén 3 miljoner kronor till Museet. Gåvan avser forskning och utveckling av modellkammaren och dess historia. En del av donationen ska användas till, att bygga en fullskalereplik av en av modellerna.

Den beslutande modellen blev en Speljakt, konstruerad av Chapman. Modellen har troligen använts som arbetsmodell.

Modell2 speljakt1 speljakt4 speljakt7 speljakt8

Demonstrationsmodell av en speljakt. Speljakt är ett gammalt ord för lustjakt. Ruffen är inredd med en öppen spis, två soffor med siden madrasser, dekorerade skott (väggar) och rutig matta på durken (golvet). Riggen saknas. Modellen finns med i Karlskronas modellkammares inventarierförteckning från år 1804.

Klicka på de enskilda bilderna så ser Ni detaljerna tydligt.

Speljakten är ca 8 meter lång, exklusive peke på ca 3,6 meter. Bredden är 3,1 meter och totalhöjden ca 12 meter, inklusive mast och rigg. Båten ska byggas i ekChapmanritning

Bygget startade i Slip och Barkasskjulet på Stumholmen våren 2003, i Marinmuseets regi.

Bilden visar Chapmans ritning på Speljakten daterad 7 september 1796

Klicka gärna på originalritningen så blir den tydligare.

Bygget startade i Slip och Barkasskjulet på Stumholmen våren 2003, i Marinmuseets regi.

Arbetet på gick under 2003-2004, med uppsättning av spant och bordläggning.

Marinmuseets nya organisation och målsättning, att inte arbeta med repliker, innebar att arbetet stoppades 2004 och sponsorn avbröt samarbetet.

Bygget låg stilla fram till 2012, då Marinmusei Vänner köpte skrovet för 100 kronor.

Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona erbjöd sig att färdigställa projektet, med målsättning att kunna visa det på land, då VHFK menade att detta var den långsiktigt bästa lösningen.

Som startkapital till material mm, fick VHFK 50 000 kronor.

Skrovet transporterades till Lindholmen sommaren 2012 och placerades under tak i ”Slitaget” utanför repslagarebanan.

P1050733

Speljakten under ”Slitaget” utanför repslagarebanan

Arbetet har pågått med att avsluta utvändigt arbete och ytbehandling, med hjälp av tillfällig personal från Arbetsförmedlingen.

Invändigt arbete med för- och akterdäck har sedan dess pågått under den varma årstiden då detta varit möjligt.

Arbetet som utförts har gjorts av utförs av Niklas Jangenäs, från Arbetsförmedlingen, med stöttning av Östen Larsson och L-G Hult.

Bo Lindahl har varit projektansvarig och hållit samman arbetet fram till flytten till Wasaskjul.

Diskussioner har förts med Marinbasen om att få flytta in Speljakten i Wasaskjul, där den skulle kunna färdigställas under bättre arbetsmiljö och så småningom också kunna riggas.

Under hösten 2015 blev det klart att Speljakten fick placeras längst in i Wasaskul och färdigställas för att bli ytterligare en attraktion i Wasaskjul, som också är ett av den store skeppsbyggmästaren Chapmans verk, då han omdanade örlogsvarvet till att bli en för den tidens mest avancerade varv, för att i serieproduktion framställa örlogsskepp på kort tid.

I slutet av sommaren 2015 blev diskussionerna klara och Speljakten kunde äntligen flyttas in i Wasaskjul i slutet av september.

P1090629

Speljakten undertransport mot Wasaskjul

Det fanns emellertid en hake-! Porten till Wasaskjul är betydligt smalare än Speljakten!

Speljakten måste tas in diagonalt, då ingen åverkan på den i världsarvet kulturskyddade byggnaden kunde göras.

P1090722

Speljakten träs in diagonalt genom porten i Wasaskjul

 P1090726

Speljakten under traverstransport till den slutliga uppställningsplatsen

Lägg märke till den magnifika träkonstruktionen som utgör bjälklaget i Wasaskjul.

Speljakten står nu längst ner till vänster i Wasaskjul, där hon nu kommer att färdigställas för att bli den rättmätiga upplevelsen om världens främste skeppsbyggmästare Henrik af Chapmans historia, i  för den tiden modernaste skrovhall!

Det fortsatta arbetet med att färdigställa Speljakten kommer att ledas av Per Ståhl som också är ledamot i VHFK och som tar över efter Bo Lindahl .

Pelle har kontakt adress: 0702-17 83 60, pelle.stahl@gmail.com.

Ni kan även i fort sättningen kontakta Bosse eller Pelle  om någon är intresserad att hjälpa till med färdigställandet någon dag/vecka   så ordnar vi inpassering.

Bo Lindahl Tel 0705-549642,  lindahl.bo@gmail.com

Fredric Henrik af Chapmans s.k. ”lustjakt” har nu slutligen  fått en stadigvarande plats inne i Wasaskjul. Tanken är att denna replik av speljakteten skall fungera som ytterligare ett attraktivt besöksmål på Lindholmen i sitt rätta sammanhang.

Speljakten flyttades hösten 2106 från sin slutliga plats tillfälligt då den nedre delen av Wasa skjul skulle få ny asfaltsbeläggning.

På denna något undanskymda plats har båtbyggare från Littorina skolan basat virke för spanten  till däckshuset och byggt stommen,  som nu är på plats  för att slutligen kläs med panel och få det slutgiltiga utseendet.

Man har även  byggt ett roder, som ska få tidsenliga smidda beslag.

Vissa delar av däcksbygget har bytts ut då man tyckte att dessa inte var av den kvalitet, som båtbyggarna förväntade sig för att på ett fullvärdigt sätt representera skeppsbyggeriet av en speljakt från slutet av 1700-tal som nu skulle återskapas.

Hur jakten en gång var riggad har nu återfunnits av Tom Ohlsson som letat i Chapmans gamla skrifter.

I Chapmans Architectura Navalis Mercatoria finns en bild som visar hur riggningen en gång såg ut med detta ofantligt långa bogspröt.

Se bilden nedan:

speljakten 2

Speljakten riggad enligt  Chapmans ritningar

Speljaktens roder och överbyggnad på plats 2018-11-01