Arbetsgrupp- Intervjuer

Intervju av/med Bernth Svensson, elektriker.

Då VHFK bildades 2004 gjordes ett antal intervjuer av varvsanställda som aldrig publicerats och Bernth Svensson var  själv mycket aktiv i de intervjuer som då gjordes.

Vi fortsätter  med Bernth Svensons egen varvs historia som han har tecknat ner.

Läs Intervju med Bernth Svensson

Intervju med f.d. materialplaneraren Olof Gustavsson  född 1926-02-02. 

Då VHFK bildades 2004 gjordes ett antal intervjuer av varvsanställda som aldrig publicerats.

Vi fortsätter med en nedtecknad intervju  av f.d. materialplaneraren Olof Gustavsson född 1926-01-02, där han berättar om sin tid på varvet från februari 1943 tills des han gick i förtidspension i oktober 1987.

Läs intervjun med Olle Gustavsson

Intervju med f.d. elektrikern Hans-Göran Rydberg  

Vi fortsätter med en nedtecknad intervju  av f.d. elektrikern Hans-Göran Rydberg  gjord av Christer Karlsson 2004-06-07.

Läs intervjun med Göran Rydberg Elektriker

Intervjuer 1957: Olle Sjöstrand rörmontör och Birger Melin verkmästare i kraftcentralen

Då VHFK bildades 2004 gjordes ett antal intervjuer av med arbetare på Varvet. Intervjuer av ett par varvsanställda i olika åldrar gjordes redan 1957. Detta var före tiden då TV infördes i Sverige.

Arbetstiden var längre och semestern kortare, men man kanske ändå hade mer tid att umgås med varandra på ett annat sätt än idag.

Läs  om intervjuerna  som gjordes av Olle Sjöstrand rörmontör och Birger Melin verkmästare i kraftcentralen  Intervjuer 1957

Intervju med Elisabeth Mattisson född 1922-11-28

Tung industri och speciellt varvsindustri har alltid varit en mansdominerad industri.

Det har emellertid även där funnits kvinnliga anställda som haft en betydelsefull roll och som även agerat fackligt för rättvisa löner.

Då VHFK bildades 2004 gjordes ett antal intervjuer av varvsanställda som aldrig publicerats, även bland kvinnor och vi kommer även delge några.

Några av dessa kvinnor hade ett starkt fackligt engagemang.

Elisabeth är nog nestorn i varvets historia!

Hon lämnade Karlskronavarvet 1979 för att bli landstingsråd Blekinge Läns Landsting.

Läs hennes varvshistoria som hon själv tecknande ner, som memoarer på VHFK fråga.

Läs intervjun med Elisabeth Mattisson

Intervju med f.d. varvsarbetaren Åke Björk född 1930-03-27.

Intervjuare för VHFK : Christer Karlsson.

Läs intervjun med Åke Björk

Intervju 2004-02-16 med f.d. fartygskonstruktören Tage Mattisson född 1922-11-29.

Intervjuare för VHFK: Christer Karlsson.

Läs intervjun med Tage Mattison Ingenjör Fartygskonstruktion

Intervju 2004-08-17 med f.d. Båtbyggare Sven Karlsson född 1917- 06-17.

Intervjuare för VHFK: Jan Ottosson samt arbetsgruppen.

Läs intervjun med Båtbyggaren Sven Karlsson

Intervju med fd. Kompositarbetaren Leif Berg född 1941-02-22. 

Intervjuare för VHFK: Jan Ottosson samt arbetsgruppen med Sone Persson (fd chef i kompositverkstaden) och förmannen Arne Törnsström.

Den bandade intervjun gjordes redan 2004 och skrevs ner. Detta följdes upp 2008 och redigerades. Sedan dess har inget gjorts.

Läs intervjun med  f.d. kompositarbetaren Leif Berg