Arbetsgruppen- Foto

Här kommer först en länk enligt önskemål till bildarkivet som finns på Marinmuseum/Bildarkiv.

FOTOGRUPPEN

Fotogruppen var en av de grupper som startade tidigt efter att föreningen bildades och det betraktades som ett av föreningens grundläggande uppgifter att katalogisera den stora mängden foton som fanns i Karlskronavarvets fotoarkiv.

De drivande var Lennart Bergqvist (f.d. Kockums fotograf) och Bengt Andersson. Lennart som  gick bort under 2013,  har tagit ca 175 000 bilder under sitt verksamma liv på varvet.

Allt bildmaterial från Kockums är skänkt och överlämnat till Marinmuseet för digitalisering. En stor del av bilderna ligger i Sjöhistoriska Museets öppna fotoarkiv, tillgängligt för alla.

Lennart och Bengt har under många timmar botaniserat i arkivet och sammanställt mycket fotomaterial, som bl.a. har presenterats i form av fotodokument och DVD filmer. De har även samlat mycket underlag i föreningens fotodator. Bengt drev gruppen vidare till våren 2014, då han lämnade gruppen av personliga skäl.

Det underlag som Lennart lämnade över till Museet, som inte var sorterat eller namngivet, har nu så långt som var möjligt katalogiserats av en arbetsgrupp ledd av Bo Lindahl och återlämnats till Marinmuseet .

Ansvaret för Fotogruppen har nu tagits över av Sven-Erik Hellbratt, som även ansvarar för VHFK hemsida.

Inspel och synpunkter tas tacksamt emot till VHKF hemsida info@vhfk  eller direkt till hellbratt@bredband2.com.

VHFK kommer efterhand att presentera ett stort urval av dessa bilder i form av bildalbum eller i andra publiceringar på hemsidan.