Öresundsbrons högbrodel

Hans Hedman, som var VD för Karlskronavarvet, då anbudsförfrågan om att bygga högbrodelen gick ut, insåg, att detta var ett viktigt projekt om varvet i Karlskrona  skulle behålla den stålbyggnadskompetens, som krävdes för nästa generation ubåtar. Karlskronavarvet hade tagit fram konstruktionen till Krigsbro 5 och även flerspannsbron Krigsbro 6, som båda hade extremt höga hållfasthetskrav.

Efter dessa avancerade stålprojekt skull det bli en lucka i stålproduktionen, innan nästa u-ubåtsgeneration skulle produceras. Högbrodelen till Öresundsbron var ett sådant projekt, som kunde överbrygga och behålla den kunskap att bygga i stål med mycket höga tekniska krav.

Nedan visas några bilder från framtagningen av högbrodelen.

Karlskrona13 slutmontage i skrovhall av sektion

Slutmontage av 20 meter sektion.

 

 

 Översiktsbild över Karlskronavarvets anläggning på norra Verkö för ytbehandling och samling av sektioner till Girder.

Projektet var gigantiskt stort och med en tidsplan, som måste hållas till varje pris av alla tillfrågade underleverantörer. Kockums med båda sina varv antog utmaningen och fick produktionskontraktet, som blev en stor utmaning, men som man lyckades med i rätt tid och rätt kvalitet. Hans Hedman, som efter pensioneringen varit ordförande i Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona, föreslog att detta gigantiska broprojekt mellan Sverige och Danmark och med en totalt annan logistik, än den varvet var vana vid  skulle dokumenteras i en bok eller ett häfte som skulle ges ut i VHFK regi.

En arbetsgrupp ledd av Jan Ottosson och med en rad medarbetare, som var med om broprojektet, fick i uppdrag att bearbeta tillgängligt underlag, innan det föll i glömska och försvann.  Gruppen bestod  av följande deltagare:

Jan Elgström, Per Eliasson, Bo Lindahl, Olle Melin, Jan Ottosson, Hans Pettersson, Hans Svensson och i slutfasen även Sven-Erik Hellbratt.

På bilden saknas Jan Elgström, som dessvärre avled i projektets slutfas.

Häftet  finns nu till försäljning (pris 150 kr) och kan beställas hos VHFK.

boken