RITNINGSPROJEKTET – Att leta guldkorn i en sandhög.

Bakgrund

För att frigöra utrymmen i kontorets källare överlämnade Saab Kockums  tusentals äldre, inaktuella och osorterade originalritningar till Marinmuseum för bedömning. Efter kopiering av ett fåtal ritningar returnerades dock allt på lastpallar.

Saab Kockums och Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona, VHFK, vill medverka till spridning av kunskapen om den historiska och pågående utvecklingen av ytfatyg. I början av 2016 engagerades därför VHFK i ett ideellt arbete med detta. Här redovisas preliminär planering och arbetsläge.

Utgångsläge med 3 krag pallar med rullade ritnings original

Steg 1 – Urval

Inför fortsatt hantering görs först en genomgång av allt material och därefter en kraftig reduktion till ett överblickbart och representativt urval. Ansatsen är att spara en procent av ritningarna och samla resterande 99 % i specialbehållare för destruktion genom Saab Kockums försorg.

Urval 1

Urvalsarbetet startar

DSC_0001

Tusentals original  bortsorteras

Sven-Erik Hellbratt och John Nilsson från VHFK har nu genomfört gallringen. Inriktningen blev att spara originalritningar över olika fartygstypers systemkonstruktion, bland annat generalarrangemang och huvudritningar för skrov, maskin, el, vapen, strids- och eldledning och samband.

Steg 2 – Skanning

De sparade ritningarna skannas kategorivis till pdf-format av Saab Kockums som lämnar en kopia till VHFK på det material som godkänts för publicering på VHFK hemsida.

Steg 3 – Arkivering

VHFK kontaktar Marinmuseum eller Statens Maritima Museer för att få fram en lämplig myndighetsrepresentant till ett kommande möte med Saab Kockums och VHFK om den fortsatta hanteringen av sparade ritningar i original och pdf.

DIGITALT ARKIV

I samband med att fotografen Lennart Bergquist pensionerades  donerade varvet cirka 20.000 originalfoton till Marinmuseum. Alla dessa ingår nu i Marinmuseum/Statens Maritima Museer digitala arkiv men saknar överblick, struktur och sökbegrepp. För att öka nyttan för allmänhet och forskare bör mängden reduceras och återstoden struktureras. VHFK kan medverka till detta.

FOTONEGATIV

Förutom ritningar finns i Saab Kockums tre arkivkabinett med tusentals sorterade fotonegativ av ritningar från tiden före bolagsbildningen 1961, då Örlogsvarvet var en del av Marinen. Krigsarkivet är arkivmyndighet för denna period och kommer att kontaktas av Saab Kockums för överföring av materialet och vidare hantering.

Sorterade fotonegativ från tiden före bolagsbildningen