Här visas VHFK arbetsgrupper där Ni kan gå in och studera vad som gjorts och  vad som planeras göras  i kommande arbeten inom de olika arbetsgrupperna inom  VHFK.