Här visas VHFK arbetsgrupper där Ni kan gå in och studera vad som gjorts och  vad som planeras göras  i kommande arbeten inom de olika arbetsgrupperna inom  VHFK.

Nedan visas en sammanställning med vad som åstadkommits under VHFK 15-åriga historia.   Sammanställningen visades på årsmötet 2019.